SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25109h50 16/01/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
25213h00 18/01/20245C104PL2601Luật Ngân HàngLương Thị Kim Dung
25307h00 19/01/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
25409h50 23/01/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Minh Công (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Đào Trọng Thiện (2t)
Ngô Anh Thư (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
25513h00 25/01/20245C104PL2601Luật Ngân HàngLương Thị Kim Dung
25609h50 30/01/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Văn Chính (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trần Quang Hùng (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Bùi Quang Thiện (2t)
25713h00 01/02/20245C104PL2601Luật Ngân HàngLương Thị Kim Dung
25808h55 20/02/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
25909h50 20/02/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
26007h00 23/02/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
26107h55 27/02/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
26209h50 27/02/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
26309h50 28/02/20242C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
26407h55 05/03/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
26509h50 05/03/20242B103QT2702Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
26607h55 02/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
26707h00 03/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
26808h55 03/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
26913h55 04/04/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
27007h55 09/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
27107h00 10/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
27208h55 10/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
27307h55 16/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
27407h00 17/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
27508h55 17/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
27607h55 23/04/20243SANBONGCT2601Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
27708h55 23/04/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
27808h55 24/04/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
27908h55 30/04/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
28008h55 01/05/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
28113h55 02/05/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung
28207h00 06/05/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
28308h55 07/05/20243C102NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng CaoHồ Thị Thu Trang
28408h55 08/05/20243C101NA26Đọc Tiếng Anh 3Nguyễn Thị HuyềnA
28513h55 09/05/20244C102PL2601Luật Hình Sự 2Lương Thị Kim Dung