SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25107h00 17/01/20243C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25207h00 24/01/20243C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25307h00 25/01/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
25407h00 31/01/20243C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25507h00 01/02/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Thị Ninh (3t)
Trần Hải Anh (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Vũ Sao Mai (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Phạm Kiều Minh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
25607h00 21/02/20243C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25707h00 28/02/20243C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25807h00 06/03/20243C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
25907h00 13/03/20242C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
26009h50 15/03/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhNguyễn Phương Anh (2t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Nguyễn Công Hân (2t)
26107h00 20/03/20242C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
26209h50 22/03/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
Trần Phương Thảo (2t)
26307h00 27/03/20242C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
26409h50 29/03/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
26508h55 01/04/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
26607h00 03/04/20242C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
26708h55 08/04/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
26807h00 10/04/20242C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
26908h55 15/04/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
27007h00 17/04/20242C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
27108h55 22/04/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
27207h00 24/04/20242C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
27307h00 29/04/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
27407h00 01/05/20242C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang
27507h00 06/05/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
27607h00 08/05/20242C201QT25Lịch Sử ĐảngPhạm Thị Thu Trang