SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25107h00 15/01/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
25207h00 22/01/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
25307h00 29/01/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
25407h00 19/02/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
25507h00 21/02/20243C203QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (3t)
25607h00 26/02/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
25707h00 28/02/20243C203QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (3t)
25807h00 04/03/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
25907h00 06/03/20243C203QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (3t)
26008h55 01/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
26109h50 03/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
26208h55 08/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
26309h50 10/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
26408h55 15/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngTrần Nguyễn Phương Linh (3t)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
26509h50 17/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
26607h00 22/04/20242C203QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
26708h55 22/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
26809h50 24/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
26907h00 29/04/20242C203QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
27008h55 29/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
Bùi Thị Bến (3t)
Ngô Thị Vinh Hoa (3t)
Vũ Yến Nhi (3t)
Nguyễn Quốc Việt (3t)
27107h00 01/05/20243C203QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
27209h50 01/05/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
27307h00 06/05/20242C203QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
27408h55 06/05/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t)
Nguyễn Hương Giang (3t)
27507h00 08/05/20243C203QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (3t)
27609h50 08/05/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
Trần Nguyễn Phương Linh (2t)