SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25109h50 15/01/20242C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang Huy
25213h55 16/01/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
25309h50 22/01/20242C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang Huy
25413h55 23/01/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyLưu Đức Đạt (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
25509h50 29/01/20242C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang Huy
25613h55 30/01/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyVũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t)
25709h50 19/02/20242C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang Huy
25813h55 20/02/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyTrần Duy An (3t)
25909h50 26/02/20242C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Hải Anh (2t)
Đỗ Quang Khải (2t)
26013h55 27/02/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
26109h50 04/03/20242C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Hải Anh (2t)
Phạm Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Nguyễn Mai Việt Phương (2t)
Nguyễn Văn Trường (2t)
26213h55 05/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyPhạm Văn Cao (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
26313h55 12/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
26413h55 19/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyPhạm Thành Lâm (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
Trần Duy An (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
26513h55 26/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
26608h55 01/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang Huy
26713h55 04/04/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng
26808h55 08/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Xuân Tùng (3t)
26908h55 15/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Hải Anh (3t)
27013h55 16/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
27108h55 22/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyChu Thị Linh (3t)
Nguyễn Bắc Nam (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Lương Khôi Nguyên (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
27213h55 23/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
27308h55 29/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Bắc Nam (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Chu Thị Linh (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Lương Khôi Nguyên (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
27413h55 30/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
27508h55 06/05/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyHoàng Lê Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Chu Thị Linh (3t)
27613h55 07/05/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyĐoàn Quốc Anh (3t)