SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25107h55 06/02/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcHoàng Hữu Cường (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
25207h55 10/02/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngNguyễn Trung Đức (4t)
Vũ Thị Minh Thư (4t)
25307h55 13/02/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
25407h55 17/02/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngNguyễn Trung Đức (4t)
Lưu Đức Đạt (4t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t)
25507h55 20/02/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcNguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Cù Văn Tú (3t)
25607h55 24/02/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngBùi Tuấn Anh (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Phạm Thành Lâm (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Cù Văn Tú (4t)
25707h55 27/02/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcHoàng Hữu Cường (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
25807h55 03/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngNguyễn Trung Đức (4t)
Hoàng Hữu Cường (4t)
Trần Công Duy (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Hoàng Đình Hiệp (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
25907h55 06/03/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcVũ Thị Minh Thư (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
26007h55 10/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngHoàng Đình Hiệp (4t)
Đoàn Quốc Anh (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
26107h55 13/03/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
26207h55 17/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngLưu Đức Đạt (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Phạm Thành Lâm (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Bùi Anh Minh Quân (4t)
Vũ Thị Minh Thư (4t)
26307h55 20/03/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu Chức
26407h55 24/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngNguyễn Trung Đức (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
26507h55 27/03/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcTrần Duy An (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Đoàn Quốc Anh (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Trần Công Duy (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Phạm Vũ Huy (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
26613h55 30/03/20233C303CT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình AssemblyĐoàn Hữu ChứcTrần Duy An (3t)
Đoàn Quốc Anh (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Bùi Anh Minh Quân (3t)
26707h55 31/03/20234C303CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh HùngTrần Duy An (4t)
Lưu Đức Đạt (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Phạm Vũ Huy (4t)
Đoàn Duy Linh (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Nguyễn Thị Phượng (4t)
26813h55 31/03/20232C303CT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình AssemblyĐoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)