SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25108h55 16/01/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
25208h55 23/01/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
25308h55 30/01/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
25408h55 20/02/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
25507h00 21/02/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
25608h55 27/02/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
25707h00 28/02/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
25808h55 05/03/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
25907h00 06/03/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
26008h55 02/04/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
26108h55 03/04/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Thị Hoài Phương (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
26208h55 09/04/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
26308h55 10/04/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Thị Linh (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
26408h55 16/04/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
26508h55 17/04/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
26608h55 23/04/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
26708h55 24/04/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
26808h55 30/04/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
26908h55 01/05/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
27008h55 07/05/20243C304DL2601Nghiệp Vụ Nhà HàngĐào Thị Thanh Mai
27108h55 08/05/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo