SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25107h00 19/01/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyHoàng Thị Lan Anh (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
25207h00 26/01/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyLê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
25307h00 02/02/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyBùi Thị Như Ngọc (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
25407h00 21/02/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
25507h00 23/02/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyBùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Thị Diệu (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
25607h00 01/03/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyLê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Hoàng Thị Lan Anh (3t)
Lê Ngọc Ánh (3t)
Lê Vũ Phương Dung (3t)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (3t)
Đoàn Diệu Thuý (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
25707h00 08/03/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyHoàng Thị Lan Anh (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Vũ Xuân Mai (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đoàn Diệu Thuý (3t)
Đỗ Thị Huyền Trang (3t)
Vũ Thị Bảo Yến (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
25807h00 03/04/20243D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
25907h00 05/04/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyLê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Thị Diệu (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
26007h00 10/04/20243D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Đinh Thị Thu Huyên (3t)
Lê Đức Hùng (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
26107h00 12/04/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyBùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
26207h00 17/04/20243D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Vũ Thị Hà (3t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
26307h00 19/04/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyBùi Thị Như Ngọc (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
26407h00 24/04/20243D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
26507h00 26/04/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Thị Mai Anh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
26607h00 01/05/20243D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
26707h00 03/05/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
26807h00 08/05/20243D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Quốc An (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Lê Đức Hùng (3t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
26907h00 10/05/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy