SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
30107h00 15/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
30207h00 17/01/20243B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
30309h50 19/01/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
30407h00 22/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
30507h00 24/01/20243B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (3t)
30609h50 26/01/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
30707h00 29/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t)
Nguyễn Thu Yến (3t)
30807h00 31/01/20243B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
30909h50 02/02/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
31007h00 19/02/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
31107h00 23/02/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
31209h50 23/02/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
31307h00 26/02/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
31409h50 01/03/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
31507h00 04/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Hiếu (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
31609h50 08/03/20242B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (2t)
31707h00 11/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Khải (1t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Phạm Hồng Chương (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Diễm (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
31807h00 18/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thị Diễm (3t)
Trần Ngọc Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
31907h00 25/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Sao Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
32008h55 02/04/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
32108h55 09/04/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
32208h55 16/04/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
32308h55 23/04/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
32408h55 30/04/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
32508h55 07/05/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ