SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
30107h00 26/01/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
30207h00 02/02/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
30307h00 23/02/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
30407h00 08/03/20242B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
30507h00 03/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
30613h55 09/04/20244C102PL2601Luật Thương Mại 2Vũ Thị Thanh Lan
30707h00 10/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
30807h00 15/04/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
30907h00 17/04/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
31007h00 22/04/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
31107h00 29/04/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
31207h00 01/05/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
31307h00 06/05/20243B102DC2601Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong