SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
30109h50 15/01/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
30207h00 19/01/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
30309h50 22/01/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
30407h00 26/01/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
30509h50 29/01/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
30609h50 19/02/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
30707h00 23/02/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
30809h50 26/02/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
30907h00 01/03/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
31009h50 04/03/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
31107h00 08/03/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
31209h50 14/03/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
31307h00 15/03/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
31409h50 21/03/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
31507h00 22/03/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
31609h50 28/03/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
31707h00 29/03/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
31807h00 05/04/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
31907h00 12/04/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
32007h00 19/04/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
32108h55 22/04/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
32207h00 26/04/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
32308h55 29/04/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
32407h00 03/05/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
32508h55 06/05/20242C201QT2501KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (2t)
32607h00 10/05/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)