SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
30113h55 18/01/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngHoàng Hữu Cường (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
30213h55 25/01/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng
30313h55 01/02/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngĐoàn Duy Linh (3t)
Cù Văn Tú (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
30413h55 19/02/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
30513h55 22/02/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng
30613h55 26/02/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
30713h55 29/02/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngPhạm Thành Lâm (3t)
30813h55 04/03/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
30913h55 07/03/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngPhạm Thành Lâm (3t)
31013h55 11/03/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
31113h55 14/03/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngPhạm Vũ Huy (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
31213h55 18/03/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
31313h55 21/03/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngĐoàn Quốc Anh (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
31413h55 28/03/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngCù Văn Tú (3t)
31513h55 01/04/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
31613h55 04/04/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng
31713h55 08/04/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
31813h55 11/04/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngPhạm Vũ Huy (3t)
31913h55 15/04/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
32013h55 18/04/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng
32113h55 22/04/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
32213h55 25/04/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngBùi Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
32313h55 29/04/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
32413h55 02/05/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngĐoàn Duy Linh (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Cù Văn Tú (3t)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t)
32513h55 06/05/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
32613h55 09/05/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng