SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
30107h55 06/02/20233C301CT2401CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyĐào Anh Ngọc (3t)
30207h55 09/02/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
30307h55 09/02/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
30407h55 13/02/20233C301CT2401CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
30513h55 14/02/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
30607h55 20/02/20233C301CT2401CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
30713h55 21/02/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
30807h55 27/02/20233C301CT2401CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
30908h55 28/02/20232C104NA2601HĐọc Tiếng Anh 1Đặng Thị Vân
31007h55 06/03/20233C301CT2401CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
31108h55 07/03/20232C104NA2601HĐọc Tiếng Anh 1Đặng Thị Vân
31207h55 13/03/20233C301CT2401CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
31313h55 14/03/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
31407h55 20/03/20233C301CT2401CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
31513h55 21/03/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
31607h55 27/03/20233C301CT2401CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
31713h55 28/03/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
31807h55 30/03/20233B102PL2601Luật Dân Sự 1Đặng Thị Vân Anh
31907h55 03/04/20233C301CT2401CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
32013h55 04/04/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
32113h55 11/04/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
32213h55 18/04/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
32313h55 25/04/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
32413h55 02/05/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
32507h55 04/05/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
32613h55 09/05/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
32713h55 16/05/20233B105QT2501MAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
32807h55 18/05/20233C103DL24-25Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai