SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
30107h00 09/02/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
30207h00 13/02/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
30307h00 16/02/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
30407h00 20/02/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
30507h00 23/02/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
30607h00 23/02/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
30707h00 27/02/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
30807h00 02/03/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
30907h00 02/03/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
31007h00 06/03/20233B101QT26M-LKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
31107h00 09/03/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
31207h00 09/03/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
31309h50 10/03/20232B103QT26K-NKinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
31414h55 14/03/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
31507h55 17/03/20232B101QT26M-LKinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
31607h55 23/03/20233B105QT2401KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim Oanh
31707h55 24/03/20232B101QT26M-LKinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
31814h55 29/03/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
31907h00 30/03/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
32007h55 31/03/20232B101QT26M-LKinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
32109h50 05/04/20232C104NA2601CNói Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
32214h55 05/04/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
32307h00 06/04/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
32413h55 06/04/20233B102QT26L-PL26Anh Văn Cơ Sở 2Phạm Thị Thúy
32513h55 07/04/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
32609h50 12/04/20232C104NA2601CNói Tiếng Trung 1Đinh Thị Thanh Bình
32714h55 12/04/20232C203QT2501NKế Toán Tài ChínhNguyễn Thị Mai Linh
32807h00 13/04/20232B101QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
32913h55 14/04/20232C204DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật ĐiệnNguyễn Văn Dương
33008h55 18/04/20233B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
33107h55 19/04/20233C204DC26-MT26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
33207h55 26/04/20233C204DC26-MT26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
33307h55 28/04/20232B101QT26M-LKinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
33413h55 28/04/20232C201CT2601Vật Lý Đại Cương 1Lê Thị Thanh Hương
33509h50 01/05/20232B102QT26L-PL26Anh Văn Cơ Sở 2Phạm Thị Thúy
33607h55 03/05/20233C204DC26-MT26Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
33707h55 05/05/20232B101QT26M-LKinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
33813h55 12/05/20232C201CT2601Vật Lý Đại Cương 1Lê Thị Thanh Hương