SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
30107h00 17/01/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
30209h50 17/01/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
30307h00 19/01/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
30407h00 24/01/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Thị Trang (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
30509h50 24/01/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
30607h00 26/01/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Minh Chính (3t)
Bùi Thị Linh (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Trần Phương Minh (3t)
Nguyễn Quang Minh (3t)
Trần Thị Thuỳ (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
30707h00 31/01/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
30809h50 31/01/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
30907h00 02/02/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
31009h50 21/02/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
31107h00 23/02/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
31209h50 28/02/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Nguyễn Minh Chính (2t)
31307h00 01/03/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
31409h50 06/03/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
31507h00 08/03/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
31607h00 04/04/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
31707h00 05/04/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
31807h00 11/04/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
31907h00 12/04/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
32007h00 18/04/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương
32107h00 19/04/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
32207h00 25/04/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương
32307h00 26/04/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
32407h00 03/05/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương
32507h00 10/05/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh Hương