SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
30107h00 17/01/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
30207h00 18/01/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
30307h00 19/01/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyHoàng Thị Lan Anh (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
30407h00 24/01/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
30507h00 25/01/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
30607h00 31/01/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Đặng Xuân Đạt (2t)
Vũ Thị Hà (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Hồ Trần Trúc Lam (2t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
30707h00 01/02/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
30807h00 21/02/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
30907h00 22/02/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
31007h00 28/02/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Đức Anh (2t)
Dương Thu Hằng (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
31107h00 29/02/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
31207h00 06/03/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Vũ Thị Hà (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
31307h00 07/03/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
31407h00 04/04/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
31507h00 11/04/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
31607h00 18/04/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
31707h00 25/04/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
31807h00 02/05/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng
31907h00 09/05/20243D201QT2702Tin Học Đại Cương 2Vũ Hồng Thắng