SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
35109h50 16/01/20242B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
35207h00 17/01/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
35307h00 19/01/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
35409h50 23/01/20242B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
35507h00 24/01/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
35607h00 26/01/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
35709h50 30/01/20242B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
35807h00 31/01/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
35907h00 02/02/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36009h50 20/02/20242B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36107h00 21/02/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36209h50 27/02/20242B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36307h00 28/02/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36407h00 01/03/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36509h50 05/03/20242B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36607h00 06/03/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36707h00 08/03/20243B202QT26K,N-DL25Quản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36807h00 01/04/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
36907h00 03/04/20242B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
37007h00 08/04/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
37107h00 10/04/20242B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
37207h00 15/04/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
37307h00 17/04/20242B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
37407h00 24/04/20242B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
37507h00 01/05/20242B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
37607h00 08/05/20242B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ