SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
35109h50 17/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
35209h50 24/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
35307h00 26/01/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
35409h50 31/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
35507h00 02/02/20243C201QT2501KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhTrần Phương Thảo (3t)
35609h50 21/02/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
35709h50 28/02/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
35809h50 06/03/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
35908h55 13/03/20243C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
36007h00 14/03/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Nguyễn Vũ Hà (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Thu Hiền (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
36108h55 20/03/20243C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
36207h00 21/03/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhVũ Thị Phương Linh (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
36308h55 27/03/20243C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
36407h00 28/03/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
36508h55 03/04/20243C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
36607h00 04/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
36708h55 10/04/20243C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
36807h00 11/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
36908h55 17/04/20243C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
37007h00 18/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
37108h55 24/04/20243C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
37207h00 25/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhVũ Thị Phương Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
37308h55 01/05/20243C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
37407h00 02/05/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Trương Kiều Oanh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
37508h55 08/05/20243C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
37607h00 09/05/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)