SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
35113h55 15/01/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
35213h55 17/01/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
35313h55 22/01/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
35413h55 24/01/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
35513h55 29/01/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
35613h55 31/01/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
35713h55 21/02/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
35813h55 28/02/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
35913h55 06/03/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
36013h55 13/03/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
36113h55 18/03/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
36213h55 20/03/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
36313h55 25/03/20243C301CT2501CMạng Máy TínhPhùng Anh Tuấn
36413h55 27/03/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
36513h55 03/04/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
36613h55 05/04/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
36713h55 10/04/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
36813h55 12/04/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
36913h55 17/04/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
37013h55 19/04/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
37113h55 24/04/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
37213h55 26/04/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
37313h55 01/05/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
37413h55 03/05/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
37513h55 08/05/20243C301CT2501CLập Trình JavaPhùng Anh Tuấn
37613h55 10/05/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn