SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
35107h00 17/01/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
35207h00 19/01/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyHoàng Thị Lan Anh (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
35307h00 24/01/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
35407h00 26/01/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyLê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
35507h00 31/01/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Đặng Xuân Đạt (2t)
Vũ Thị Hà (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Hồ Trần Trúc Lam (2t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
35607h00 02/02/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyBùi Thị Như Ngọc (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
35707h00 21/02/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
35807h00 23/02/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyBùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Thị Diệu (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
35907h00 28/02/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyNguyễn Đức Anh (2t)
Dương Thu Hằng (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
36007h00 01/03/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyLê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Hoàng Thị Lan Anh (3t)
Lê Ngọc Ánh (3t)
Lê Vũ Phương Dung (3t)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Đạt Thành (3t)
Đoàn Diệu Thuý (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
36107h00 06/03/20242D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Vũ Thị Hà (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
36207h00 08/03/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyHoàng Thị Lan Anh (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Vũ Xuân Mai (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Nguyễn Yến Nhi (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đoàn Diệu Thuý (3t)
Đỗ Thị Huyền Trang (3t)
Vũ Thị Bảo Yến (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)
36307h00 03/04/20243D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
36407h00 05/04/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyLê Hoàng Nhật Minh (3t)
Bùi Thị Như Ngọc (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Thị Diệu (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
36507h00 10/04/20243D201QT2701Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Đinh Thị Thu Huyên (3t)
Lê Đức Hùng (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
36607h00 12/04/20243D201NA27A-HTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyBùi Thị Như Ngọc (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Linh (3t)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t)