SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
40107h00 15/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
40207h00 16/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
40307h00 17/01/20243B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
40407h00 22/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
40507h00 23/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
40607h00 24/01/20243B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Mai Phương Anh (3t)
40707h00 29/01/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t)
Nguyễn Thu Yến (3t)
40807h00 30/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
40907h00 31/01/20243B202QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
41007h00 19/02/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
41107h00 20/02/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
41207h00 21/02/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
41307h00 26/02/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
41407h00 27/02/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
41507h00 04/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Hiếu (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
41607h00 05/03/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
41707h00 11/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Khải (1t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Phạm Hồng Chương (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Diễm (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
41813h55 13/03/20243B202NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng CaoĐặng Thị Vân
41907h00 18/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thị Diễm (3t)
Trần Ngọc Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
42013h55 20/03/20243B202NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng CaoĐặng Thị Vân
42107h00 25/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Sao Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
42213h55 27/03/20243B202NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng CaoĐặng Thị Vân
42307h00 02/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Đoàn Thu Hằng (1t)
Nguyễn Quang Khải (1t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
42407h00 05/04/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
42507h00 09/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Đinh Phượng Xuân Mai (1t)
Vũ Sao Mai (1t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Đặng Ngọc Uyên (1t)
42607h00 15/04/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
42707h00 22/04/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
42807h00 29/04/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ
42907h00 06/05/20243B202QT26L,M-NA25MQuản Trị HọcNguyễn Văn Thụ