SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
40107h00 18/01/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
40209h50 19/01/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim Oanh
40307h00 25/01/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
40409h50 26/01/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim Oanh
40507h00 01/02/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Thị Ninh (3t)
Trần Hải Anh (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Vũ Sao Mai (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Phạm Kiều Minh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
40609h50 02/02/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim Oanh
40707h00 22/02/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
40809h50 23/02/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim Oanh
40907h00 29/02/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
41009h50 01/03/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim Oanh
41107h00 07/03/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
41209h50 08/03/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
41307h00 11/03/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhNguyễn Hà Thu (2t)
Trần Hải Anh (2t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hà (2t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Nguyễn Thu Hiền (2t)
Trần Phương Thảo (2t)
Phạm Hữu Thịnh (2t)
41407h00 18/03/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
41507h00 25/03/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
41607h00 28/03/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
41707h00 02/04/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrương Kiều Oanh (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
41809h50 05/04/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
41907h00 09/04/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (3t)
42009h50 12/04/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
42107h00 16/04/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (3t)
42209h50 19/04/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
42307h00 23/04/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Thị Mỹ Duyên (3t)
42409h50 26/04/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
42509h50 03/05/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
42609h50 10/05/20242C201QT2501KTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức KdPhạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)