SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
40109h50 15/01/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
40207h00 16/01/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Phúc (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
40309h50 19/01/20242C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Thị Huyền Linh (2t)
Phạm Tiến Công (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
40409h50 22/01/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
40509h50 29/01/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
40609h50 02/02/20242C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t)
Phạm Tiến Công (2t)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t)
Mai Huyền Trang (2t)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t)
Vũ Đức Long (2t)
Vũ Duy Linh (2t)
40707h00 20/02/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t)
Vũ Duy Linh (1t)
Lương Đức Tiến (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
Đinh Thị Vân Anh (1t)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t)
Đặng Ngọc Uyên (1t)
40809h50 23/02/20242C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Khải (1t)
Đoàn Thu Hằng (1t)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t)
Vũ Thị Phương Linh (1t)
40907h00 27/02/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Văn Tuấn Anh (3t)
41009h50 01/03/20242C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanĐinh Thị Vân Anh (1t)
Nguyễn Quang Khải (1t)
Đặng Ngọc Uyên (1t)
41107h00 04/03/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
41207h00 05/03/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Khải (1t)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t)
Đặng Ngọc Uyên (1t)
Vũ Duy Linh (2t)
41309h50 08/03/20242C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
41408h55 01/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
41509h50 03/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
41608h55 08/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
41707h00 09/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
41809h50 10/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
41907h00 11/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
42007h00 12/04/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
42108h55 15/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngTrần Nguyễn Phương Linh (3t)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
42207h00 16/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
42309h50 17/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
42407h00 18/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị ThuNguyễn Mai Phương Anh (3t)
42507h00 19/04/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
42608h55 22/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
42707h00 23/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
42809h50 24/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
42907h00 25/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị ThuNguyễn Mai Phương Anh (3t)
43007h00 26/04/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
43108h55 29/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
Bùi Thị Bến (3t)
Ngô Thị Vinh Hoa (3t)
Vũ Yến Nhi (3t)
Nguyễn Quốc Việt (3t)
43207h00 30/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
43307h00 01/05/20243C203QT2601KKế Toán Tài Chính 1Nguyễn Thị Mai Linh
43409h50 01/05/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
43507h00 02/05/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
43607h00 03/05/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
43708h55 06/05/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t)
Nguyễn Hương Giang (3t)
43807h00 07/05/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
43909h50 08/05/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
Trần Nguyễn Phương Linh (2t)
44007h00 09/05/20243c203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
44107h00 10/05/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)