SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
40107h00 19/01/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
40213h55 19/01/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
40313h55 25/01/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng
40407h00 26/01/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
40513h55 26/01/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
40613h55 30/01/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyVũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t)
40707h00 02/02/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
40813h55 02/02/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
40907h00 23/02/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
41013h55 23/02/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
41107h00 01/03/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
41213h55 01/03/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
41307h00 08/03/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
41413h55 08/03/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
41513h55 15/03/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
41613h55 22/03/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
41713h55 29/03/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn
41807h00 03/04/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
41907h00 05/04/20242C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
42007h00 10/04/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
42107h00 12/04/20242C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
42207h00 17/04/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
42307h00 19/04/20242C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
42407h00 24/04/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
42507h00 01/05/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
42607h00 08/05/20243C301CT2701Nhập Môn Lập TrìnhLương Thanh Nhạn
42713h55 10/05/20243C301CT2501CQuản Trị MạngPhùng Anh Tuấn