SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
40107h00 09/02/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
40207h00 16/02/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
40307h00 23/02/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
40413h00 24/02/20234B102PL2501DLuật Thương Mại 1Nguyễn Hồng Thúy
40507h00 02/03/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
40607h00 09/03/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
40707h00 16/03/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
40807h00 23/03/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
40907h00 30/03/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
41009h50 30/03/20232B103QT2601KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Huyền
41107h55 31/03/20233C304DC2401Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
41207h00 06/04/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
41307h00 13/04/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
41408h55 19/04/20233C302DC2501Máy Điện INguyễn Đoàn Phong
41507h00 20/04/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
41608h55 26/04/20233C302DC2501Máy Điện INguyễn Đoàn Phong
41707h00 27/04/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
41807h00 02/05/20232C204MT24-25Kinh Tế Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
41907h55 03/05/20233B105QT2401KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
42013h55 03/05/20233PMGVCT2401CLập Trình Mã Nguồn MởĐỗ Văn Tuyên
42107h00 04/05/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
42207h00 11/05/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
42307h00 18/05/20233C302DC24-DC25Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa