SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
40107h00 17/01/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
40207h00 24/01/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Thị Trang (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
40307h00 31/01/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
40407h00 21/02/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
40507h00 22/02/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngNguyễn Minh Chính (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
40607h00 23/02/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
40707h00 28/02/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
40809h50 28/02/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Nguyễn Minh Chính (2t)
40907h00 29/02/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
41007h00 01/03/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
41107h00 06/03/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
41209h50 06/03/20242C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
41307h00 07/03/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương
41407h00 08/03/20243C304DL2601Tổ Chức Sự KiệnVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
41508h55 03/04/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Thị Hoài Phương (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
41607h00 04/04/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
41708h55 10/04/20243C304DL2601Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Thị Linh (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
41807h00 11/04/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh HươngBùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
41907h00 18/04/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương
42007h00 25/04/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương
42107h00 02/05/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương
42207h00 09/05/20243C304DL2601Tôn Giáo Học Đại CươngVũ Thị Thanh Hương