SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 03/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhHoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Vũ Đình Phong (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
207h00 04/03/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Mạnh Chính (1t)
Bùi Đức Duy (1t)
Mai Thành Đạt (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
Vũ Quốc Anh (3t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
307h00 05/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhHoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Cao Văn Thăng (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t)
407h00 06/03/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMai Thành Đạt (1t)
Trần Ngọc Khang (1t)
Trần Trung Kiên (1t)
Vũ Hoàng Long (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (1t)
Vũ Thị Hạ Thương (1t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t)
Vũ Quốc Anh (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
507h00 07/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhTrần Huy Long (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
607h00 08/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
707h00 09/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Phùng Minh Hóa (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
807h00 10/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
907h00 14/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Huy Long (2t)
1007h00 15/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Ngọc Minh (3t)
Vũ Quốc Anh (1t)
Mai Thành Đạt (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t)
Bùi Công Duy (1t)
Trần Ngọc Khang (3t)
1107h00 16/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Thùy Linh (2t)
Trần Huy Long (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
1207h00 17/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
1307h00 21/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Trần Huy Long (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
1407h00 22/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Nhật Hoàng (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Mai Thành Đạt (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (1t)
Vũ Quốc Anh (3t)
1507h00 23/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhPhạm Thị Mai Anh (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Huy Long (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
1607h00 24/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t)
Bùi Đức Duy (1t)
Mai Thành Đạt (1t)
Phạm Nhật Hoàng (1t)
Trần Trung Kiên (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (1t)
1707h00 28/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Tiến Đạt (2t)
Phùng Minh Hóa (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Nhung (2t)
1807h00 29/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Nhật Hoàng (3t)
Nguyễn Ngọc Minh (3t)
1907h00 30/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2007h00 01/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2107h00 05/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
2207h00 07/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
2307h00 08/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2407h00 12/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
2507h00 14/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Thu Thảo (2t)
2607h00 15/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2707h00 19/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
2807h00 21/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
2907h00 22/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (1t)
3007h00 26/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
3107h00 28/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
3207h00 29/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
3307h00 02/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNgô Trung Hiếu (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
3407h00 04/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thị Nhung (2t)
3507h00 05/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3607h00 09/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
3707h00 11/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
3807h00 12/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3907h00 16/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
4007h00 18/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
4107h00 19/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (1t)
Bùi Đức Duy (1t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
4207h00 23/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
4307h00 25/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4407h00 26/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4507h00 30/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4607h00 02/07/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4707h00 03/07/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4807h00 07/07/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4907h00 09/07/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
5007h00 10/07/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai