SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
213h00 04/03/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
308h55 06/03/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
408h55 06/04/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
508h55 08/04/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
613h00 08/04/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Linh Anh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Bùi Mạnh Cường (3t)
Đinh Thị Thu Trang (3t)
Lê Minh Khánh (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Đăng Huy (3t)
708h55 10/04/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Quang Duy (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Bùi Xuân Quân (3t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t)
Lê Thu Trang (3t)
Lã Hải Yến (3t)
808h55 13/04/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
908h55 15/04/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường GiangTrần Hải Đăng (3t)
1013h00 15/04/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Quang Duy (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Lê Thu Trang (3t)
1108h55 17/04/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngPhạm Đức Tài (3t)
1208h55 20/04/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
1308h55 22/04/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
1413h00 22/04/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
1508h55 24/04/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Quang Duy (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t)
Lê Thu Trang (3t)
1608h55 27/04/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
1708h55 29/04/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
1813h00 29/04/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Linh Anh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Đinh Thị Thu Trang (3t)
Hoàng Thanh Trường (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
1908h55 01/05/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
2008h55 04/05/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
2108h55 06/05/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
2213h00 06/05/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Linh Anh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Đào Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
2308h55 08/05/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Quang Duy (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
2408h55 11/05/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyTrần Đức Tường (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Hoàng Tuấn Phúc (3t)
2508h55 13/05/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
2613h00 13/05/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngBùi Mạnh Cường (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Nguyễn Đăng Huy (1t)
2708h55 15/05/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngTrần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Lã Hải Yến (3t)
2808h55 18/05/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyTrần Hữu Minh Sang (3t)
2908h55 20/05/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
3013h00 20/05/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngHoàng Trọng Hiếu (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Vũ Thị Mai (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Nguyễn Đăng Huy (1t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
3108h55 22/05/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngTrần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Đinh Thị Thu Trang (3t)
Lê Thu Trang (3t)
3208h55 25/05/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
3308h55 27/05/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
3413h00 27/05/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngĐào Thị Thùy Dung (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Lê Minh Khánh (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Anh Tiệp (3t)
Hoàng Thanh Trường (3t)
3508h55 29/05/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngTrần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Lê Thu Trang (3t)
3608h55 01/06/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyLê Đức Phú (3t)
3708h55 03/06/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
3813h00 03/06/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Phan Thị Thảo (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
3908h55 05/06/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân HươngTrần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
4008h55 08/06/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyLê Đức Phú (3t)
Trần Đức Tường (3t)
Hoàng Tuấn Phúc (3t)
4107h00 09/06/20203A102CT23Lập Trình C Nâng CaoNguyễn Trịnh Đông
4208h55 10/06/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
4308h55 15/06/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
4408h55 17/06/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
4508h55 22/06/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
4608h55 24/06/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
4708h55 29/06/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Tiến Thành (3t)
4808h55 01/07/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
4908h55 06/07/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
5008h55 08/07/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang