SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h00 14/09/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị DiệpĐặng Duy Thành (3t)
207h00 17/09/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
313h00 21/09/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
407h00 24/09/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
513h00 28/09/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
607h00 01/10/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
713h00 05/10/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
807h00 08/10/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
913h00 12/10/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
1007h00 15/10/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
1113h00 19/10/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
1207h00 22/10/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
1313h00 26/10/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
1407h00 29/10/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
1513h00 02/11/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
1607h00 05/11/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
1713h00 09/11/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
1807h00 12/11/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
1913h00 16/11/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2007h00 19/11/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
2113h00 23/11/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2207h00 26/11/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
2313h00 30/11/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2407h00 03/12/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
2513h00 07/12/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2607h00 10/12/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
2713h00 14/12/20203A102QT2101TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2807h00 17/12/20203A102DC2301Lập Trình CĐoàn Hữu Chức