SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
208h55 04/03/20203C104CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
313h00 04/03/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
408h55 06/03/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
508h55 09/03/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
608h55 11/03/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
713h00 11/03/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
808h55 13/03/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
908h55 16/03/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
1008h55 18/03/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
1113h00 18/03/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
1208h55 20/03/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
1308h55 23/03/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
1408h55 25/03/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
1513h00 25/03/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
1608h55 27/03/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
1708h55 30/03/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
1808h55 01/04/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
1913h00 01/04/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
2008h55 03/04/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
2108h55 06/04/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
2208h55 08/04/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
2313h00 08/04/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
2408h55 10/04/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
2508h55 13/04/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
2608h55 15/04/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
2713h00 15/04/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
2808h55 17/04/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
2908h55 20/04/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
3008h55 22/04/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
3113h00 22/04/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
3208h55 24/04/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
3308h55 27/04/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
3408h55 29/04/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
3513h00 29/04/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
3608h55 01/05/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
3708h55 04/05/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
3808h55 06/05/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
3913h00 06/05/20203A102NA23Tin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
4008h55 08/05/20203A102DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2Nguyễn Thị Xuân Hương
4108h55 11/05/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
4208h55 13/05/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
4308h55 18/05/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
4408h55 20/05/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
4508h55 25/05/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
4608h55 27/05/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
4708h55 01/06/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
4808h55 03/06/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang
4908h55 08/06/20203A102CT22Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
5008h55 10/06/20203A102CT21An Toàn Bảo Mật Thông TinNgô Trường Giang