SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 25/01/20213A501CT-DC-MT24Anh Văn Cơ Sở 2Phạm Thị Thúy
208h55 28/01/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị Thúy
308h55 01/02/20213A501CT-DC-MT24Anh Văn Cơ Sở 2Phạm Thị Thúy
408h55 04/02/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị Thúy
507h00 04/03/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
608h55 04/03/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị Thúy
707h00 11/03/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
808h55 11/03/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị Thúy
907h00 18/03/20212A102CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t)
Lưu Thế Dũng (2t)
1008h55 18/03/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị Thúy
1107h00 25/03/20212A102CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t)
Lưu Thế Dũng (2t)
1208h55 25/03/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị ThúySý Thầu Bảo Sơn (1t)
Nguyễn Thế Dương (1t)
1308h55 01/04/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị Thúy
1408h55 06/04/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
1507h00 07/04/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t)
1608h55 08/04/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
1708h55 08/04/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị ThúyPhạm Đức Hiếu (1t)
Phan Thị Hồng Minh (1t)
Nguyễn Thị Thảo (1t)
1808h55 13/04/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
1907h00 14/04/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t)
2008h55 15/04/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
2108h55 15/04/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị ThúyPhạm Đức Hiếu (1t)
Đồng Đức Minh (1t)
2207h00 21/04/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
2308h55 22/04/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
2408h55 22/04/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị ThúySý Thầu Bảo Sơn (1t)
Nguyễn Thế Dương (3t)
Phạm Đức Hiếu (3t)
2507h00 28/04/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
2608h55 29/04/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai Hương
2708h55 29/04/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị Thúy
2807h00 05/05/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t)
2907h00 06/05/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân HươngBùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Lưu Thanh Hoàng (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
3008h55 06/05/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai Hương
3108h55 06/05/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị ThúyPhạm Đức Hiếu (1t)
Sý Thầu Bảo Sơn (1t)
Nguyễn Thị Thảo (1t)
3207h00 12/05/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
3307h00 13/05/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
3408h55 13/05/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai Hương
3508h55 13/05/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị Thúy
3607h00 19/05/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
3707h00 20/05/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
3808h55 20/05/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai Hương
3908h55 20/05/20213A601NA2201Từ VựngPhạm Thị Thúy