SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 03/03/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
207h55 05/03/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
313h00 05/03/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
407h55 06/03/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh HùngHoàng Phan Thành Nam (4t)
508h55 10/03/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
607h55 12/03/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
713h00 12/03/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
807h55 13/03/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh Hùng
908h55 17/03/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
1007h55 19/03/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
1113h00 19/03/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
1207h55 20/03/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh Hùng
1308h55 24/03/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
1407h55 26/03/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
1513h00 26/03/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
1607h55 27/03/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh Hùng
1708h55 31/03/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
1807h55 02/04/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
1913h00 02/04/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
2007h55 03/04/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh Hùng
2108h55 07/04/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
2208h55 08/04/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
2307h55 09/04/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
2413h00 09/04/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
2507h55 10/04/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh Hùng
2608h55 14/04/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
2708h55 15/04/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
2807h55 16/04/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
2913h00 16/04/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
3007h55 17/04/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh Hùng
3108h55 21/04/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
3208h55 22/04/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
3307h55 23/04/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
3413h00 23/04/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
3507h55 24/04/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh Hùng
3608h55 28/04/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
3708h55 29/04/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
3807h55 30/04/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
3913h00 30/04/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
4007h55 01/05/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh Hùng
4108h55 05/05/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
4208h55 06/05/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
4307h55 07/05/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
4413h00 07/05/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
4507h55 08/05/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh Hùng
4608h55 12/05/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
4708h55 19/05/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
4808h55 26/05/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
4908h55 02/06/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
5008h55 09/06/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang