SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 03/03/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
208h55 04/03/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
307h55 05/03/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
413h00 05/03/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
508h55 07/04/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường GiangBùi Thái Dương (3t)
608h55 08/04/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
707h55 09/04/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
813h00 09/04/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
908h55 14/04/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường GiangLiêu Vương Phúc Minh (3t)
1008h55 15/04/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
1107h55 16/04/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh ĐôngNguyễn Linh Anh (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Đinh Thị Thu Trang (3t)
Hoàng Thanh Trường (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
1213h00 16/04/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
1308h55 21/04/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
1408h55 22/04/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh HùngNguyễn Quốc Anh (3t)
1507h55 23/04/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
1613h00 23/04/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyĐỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Diệp Hà (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Lê Trần Đại Phúc (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
1708h55 28/04/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường GiangHoàng Thị Kim Dung (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
1808h55 29/04/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
1907h55 30/04/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
2013h00 30/04/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
2108h55 04/05/20203A103CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
2208h55 05/05/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
2308h55 06/05/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
2407h55 07/05/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
2513h00 07/05/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhạm Sĩ Anh Kiệt (3t)
Mạc Thị Hồng Anh (3t)
Đỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Diệp Hà (3t)
Nguyễn Thị Hải (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
2607h55 08/05/20204A103CT21Lập Trình VbnetVũ Anh HùngLưu Thế Dũng (4t)
Nguyễn Quang Quốc (4t)
2708h55 11/05/20203A103CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
2808h55 12/05/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
2908h55 13/05/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
3007h55 14/05/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
3113h00 14/05/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyĐỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Lam Hạnh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
3208h55 18/05/20203A103CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
3308h55 19/05/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
3408h55 20/05/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
3507h55 21/05/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh ĐôngNguyễn Thành Long (4t)
Hoàng Phan Thành Nam (4t)
Trần Minh Quang (4t)
Nguyễn Quang Quốc (4t)
Lưu Thế Dũng (4t)
Nguyễn Hữu Duẩn (4t)
3613h00 21/05/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyMạc Thị Hồng Anh (3t)
Đỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
3708h55 25/05/20203A103CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
3808h55 26/05/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
3908h55 27/05/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
4007h55 28/05/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
4113h00 28/05/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyĐỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
4208h55 02/06/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
4308h55 03/06/20203A103CT22Lập Trình WebVũ Anh Hùng
4407h55 04/06/20204A103CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho MobileNguyễn Trịnh Đông
4513h00 04/06/20203A103DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyĐỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
4608h55 09/06/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
4708h55 16/06/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
4808h55 23/06/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
4908h55 30/06/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang
5008h55 07/07/20203A103MT21-MT22Tin Học Ứng DụngNgô Trường Giang