SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 25/01/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
208h55 25/01/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
308h55 01/02/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
408h55 01/02/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
513h55 03/02/20213SANBONGCT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
608h55 01/03/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
707h00 04/03/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
808h55 04/03/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
907h00 05/03/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
1008h55 08/03/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1108h55 08/03/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1207h00 11/03/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
1308h55 11/03/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn PhongCao Thành Minh (3t)
1407h00 12/03/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
1508h55 15/03/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1608h55 15/03/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1707h00 18/03/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Đặng Thị Linh (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
1807h00 19/03/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
1908h55 22/03/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2008h55 22/03/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2107h00 25/03/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Đặng Thị Linh (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
2207h00 26/03/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t)
2308h55 29/03/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh MaiCoóc Tiến Trung (1t)
2408h55 29/03/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2507h00 01/04/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
2607h00 02/04/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
2708h55 05/04/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2807h00 08/04/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
2908h55 08/04/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
3007h00 09/04/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Đặng Thị Linh (2t)
3108h55 12/04/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3207h00 15/04/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Đặng Thị Linh (2t)
3308h55 15/04/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
3407h00 16/04/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Đặng Thị Linh (2t)
3508h55 19/04/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3607h00 22/04/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Đặng Thị Linh (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t)
3708h55 22/04/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
3807h00 23/04/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Đặng Thị Linh (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t)
Lê Thu Trang (2t)
3908h55 26/04/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4008h55 29/04/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
4107h00 30/04/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
4208h55 03/05/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4308h55 06/05/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
4407h00 07/05/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiVũ Mạnh Đức (2t)
Đặng Thị Linh (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t)
4508h55 10/05/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4608h55 13/05/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
4707h00 14/05/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
4808h55 17/05/20213A506DL2401Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4908h55 20/05/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
5007h00 21/05/20212A501MT23-MT24Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải