SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 25/01/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
208h55 25/01/20213B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị Nga
308h55 26/01/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
407h00 27/01/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
507h00 01/02/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
608h55 01/02/20213B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị Nga
708h55 02/02/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
807h00 03/02/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
908h55 02/03/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
1007h00 03/03/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1107h00 03/03/20212B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị Nga
1208h55 09/03/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
1307h00 10/03/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1407h00 10/03/20212B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị NgaNguyễn Tiến Đạt (2t)
Phùng Minh Hóa (2t)
1507h00 15/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
1608h55 16/03/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
1707h00 17/03/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1807h00 22/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
1908h55 23/03/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
2007h00 24/03/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
2107h00 29/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnLê Đức Phú (3t)
2208h55 30/03/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
2307h00 31/03/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
2408h55 05/04/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2508h55 06/04/20213B302QT2301KKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
2607h00 07/04/20212B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị NgaNguyễn Tiến Đạt (2t)
2708h55 09/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnLê Mai Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Đỗ Vân Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Bảo Hân (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
2808h55 12/04/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2908h55 13/04/20213B302QT2301KKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
3007h00 14/04/20212B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị NgaPhạm Thị Mai Anh (2t)
3108h55 16/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnVũ Tuấn Anh (3t)
Đỗ Vân Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
3208h55 19/04/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3308h55 20/04/20213B302QT2301KKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhHoàng Kim Ngân (3t)
3407h00 21/04/20212B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị Nga
3508h55 23/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
3608h55 27/04/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
3708h55 27/04/20213B302QT2301KKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
3807h00 28/04/20212B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị Nga
3908h55 30/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
4008h55 04/05/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
4107h00 05/05/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhNguyễn Linh Anh (4t)
Nguyễn Hải Hoàng (4t)
Nguyễn Thị Thu Hà (4t)
4207h00 05/05/20212B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị NgaPhạm Thị Mai Anh (2t)
4308h55 07/05/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
4408h55 11/05/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
4507h00 12/05/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
4607h00 12/05/20212B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị Nga
4708h55 14/05/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
4808h55 18/05/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
4907h00 19/05/20214B203QT2201NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
5007h00 19/05/20212B205QT2201MQuản Trị Kênh Phân PhốiPhạm Thị Nga