SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 26/01/20213B103DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
208h55 27/01/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị VânLã Hải Yến (3t)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t)
307h00 28/01/20213D302DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
407h00 02/02/20213B103DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
508h55 03/02/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
607h00 04/02/20213D302DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
707h00 02/03/20213B103DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
808h55 03/03/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
907h00 04/03/20213D302DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1007h00 09/03/20213B103DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1108h55 10/03/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
1207h00 11/03/20213D302DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1307h00 16/03/20213B103DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1408h55 17/03/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
1507h00 18/03/20213D302DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1607h00 23/03/20213B103DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1708h55 24/03/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị VânPhạm Thu Hà (3t)
Trần Hoàng Việt (3t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t)
1807h00 25/03/20213D302DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1907h00 30/03/20213B103DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức ThuậnĐặng Quang Phong (3t)
2008h55 31/03/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị VânTrần Hoàng Việt (3t)
2107h00 01/04/20213D302DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
2208h55 05/04/20213B103DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức ThuậnPhạm Đình Đại (3t)
2307h00 06/04/20213B103DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
2408h55 06/04/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
2508h55 12/04/20213B103DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức Thuận
2607h00 13/04/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
2708h55 13/04/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
2808h55 19/04/20213B103DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức ThuậnPhạm Đình Đại (3t)
2907h00 20/04/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
3008h55 20/04/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
3108h55 26/04/20213B103DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức ThuậnPhạm Đình Đại (3t)
3207h00 27/04/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
3308h55 27/04/20213A602NA2201NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
3408h55 28/04/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
3508h55 03/05/20213D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức ThuậnPhạm Đình Đại (3t)
3607h00 04/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
3708h55 05/05/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị VânTrần Hoàng Việt (3t)
3808h55 10/05/20213D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức Thuận
3907h00 11/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
4008h55 12/05/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
4108h55 17/05/20213D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức Thuận
4207h00 18/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
4308h55 19/05/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân