SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 27/01/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
207h00 27/01/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
309h50 29/01/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
413h00 29/01/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
507h00 03/02/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
607h00 03/02/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
713h00 05/02/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
807h00 03/03/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
907h00 03/03/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1009h50 05/03/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1113h00 05/03/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
1207h00 10/03/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuTrương Văn Huân (2t)
1307h00 10/03/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
1407h00 10/03/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1509h50 12/03/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1613h00 12/03/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu ChứcBùi Đình Khôi (3t)
1707h00 17/03/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuTrịnh Hoàng Anh (2t)
Trương Văn Huân (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
1807h00 17/03/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
1907h00 17/03/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2009h50 19/03/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2113h00 19/03/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu ChứcPhan Minh Phú (3t)
2207h00 24/03/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuTrương Văn Huân (2t)
2307h00 24/03/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
2407h00 24/03/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2509h50 26/03/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2613h00 26/03/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
2707h00 31/03/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
2807h00 31/03/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
2907h00 31/03/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3009h50 02/04/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3113h00 02/04/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
3208h55 05/04/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
3308h55 09/04/20213A604NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
3413h00 09/04/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
3508h55 12/04/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
3608h55 16/04/20213A604NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
3713h00 16/04/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
3808h55 19/04/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
3913h00 23/04/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
4008h55 26/04/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4113h00 30/04/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
4207h00 05/05/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
4307h00 05/05/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4413h00 07/05/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
4507h00 12/05/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
4607h00 12/05/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4713h00 14/05/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức
4807h00 19/05/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
4907h00 19/05/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
5013h00 21/05/20213B103DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật ĐiệnĐoàn Hữu Chức