SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 25/01/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
208h55 26/01/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết MaiCao Thị Thanh Huyền (1t)
Lê Minh Khánh (1t)
Vũ Thị Mai (1t)
Vũ Hà My (1t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Nguyệt (1t)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t)
Phạm Thị Quỳnh (1t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Đàm Thị Minh Tâm (1t)
Bùi Thị Hải Yến (1t)
308h55 28/01/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh ThảoTrần Ngân Mỹ (3t)
408h55 01/02/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
508h55 02/02/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết Mai
608h55 04/02/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
708h55 01/03/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
808h55 02/03/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết Mai
908h55 04/03/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
1008h55 08/03/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1108h55 09/03/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết Mai
1208h55 11/03/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
1308h55 15/03/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1408h55 16/03/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết Mai
1508h55 18/03/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
1608h55 22/03/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1708h55 23/03/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết MaiBùi Thế Nam (2t)
Nguyễn Hoàng Sơn (1t)
Nguyễn Anh Tiệp (1t)
1808h55 25/03/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh ThảoPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
1908h55 29/03/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2008h55 30/03/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết MaiĐinh Thị Thanh Hằng (1t)
Vũ Thị Mai (1t)
Bùi Thế Nam (2t)
Nguyễn Thị Nguyệt (1t)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t)
Phạm Thị Quỳnh (1t)
Nguyễn Hoàng Sơn (1t)
Đàm Thị Minh Tâm (1t)
Phạm Thị Phương Thảo (1t)
Bùi Thị Xuân Thùy (1t)
Cao Thị Thanh Huyền (1t)
2108h55 01/04/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
2208h55 06/04/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết MaiĐinh Thị Thanh Hằng (1t)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t)
Bùi Thị Hải Yến (1t)
2309h50 07/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2409h50 07/04/20212B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh ThảoBùi Thị Vân Anh (2t)
Nguyễn Thị Dinh (2t)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t)
Nguyễn Mai Hương (2t)
Trần Ngân Mỹ (2t)
Trần Thị Hồng Ngọc (2t)
Phạm Thị Thu Phương (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
2508h55 13/04/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết Mai
2609h50 14/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2709h50 14/04/20212B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh ThảoPhạm Thị Ngọc Anh (2t)
Bùi Đức Công (2t)
Nguyễn Thị Dinh (2t)
Lê Bá Việt Đức (2t)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Thị Ngân (2t)
Trần Hà Trang (2t)
2808h55 20/04/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết MaiĐào Thị Thùy Dung (1t)
Cao Thị Thanh Huyền (1t)
Lê Minh Khánh (1t)
Đào Thị La (1t)
Vũ Hà My (1t)
Vũ Thị Mai (1t)
Bùi Thế Nam (2t)
Nguyễn Thị Nguyệt (1t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (1t)
Nguyễn Anh Tiệp (1t)
Bùi Thị Hải Yến (1t)
2909h50 21/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3009h50 21/04/20212B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
3108h55 26/04/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3208h55 27/04/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết Mai
3309h50 28/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3408h55 29/04/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
3508h55 03/05/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3608h55 04/05/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết Mai
3709h50 05/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3808h55 06/05/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
3908h55 10/05/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
4008h55 11/05/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết Mai
4109h50 12/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4208h55 13/05/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo
4308h55 17/05/20213A601NA22A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
4408h55 18/05/20213A604NA23Nghe 4Bùi Thị Tuyết Mai
4508h55 20/05/20213B202QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2Trần Thị Thanh Thảo