SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h55 19/08/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúLê Thanh Phong (4t)
208h55 20/08/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
313h00 23/08/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
407h55 26/08/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúVũ Duy Hùng (4t)
508h55 27/08/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuTrần Duy Hải (3t)
Đoàn Trung Hiếu (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Trần Hữu Minh Sang (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
613h00 30/08/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
707h55 02/09/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
808h55 03/09/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuLê Thành Công (3t)
Lưu Thế Dũng (3t)
Đoàn Trung Hiếu (3t)
913h00 06/09/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị ThuTrần Ngọc Việt Nhật (3t)
1007h55 09/09/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1108h55 10/09/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuLê Quang Dư (3t)
Bùi Đình Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Đoàn Trung Hiếu (3t)
Nguyễn Hoàng Kỳ (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
1213h00 13/09/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
1307h55 16/09/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1408h55 17/09/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuNguyễn Thành Dương (3t)
Đoàn Trung Hiếu (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
1513h00 20/09/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị ThuNguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (3t)
1607h55 23/09/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Vũ Thành (4t)
Trần Việt Anh (4t)
Trịnh Trung Dũng (4t)
Nguyễn Quang Hiếu (1t)
1708h55 24/09/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
1813h00 27/09/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
1907h55 30/09/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Vũ Thành (4t)
Nguyễn Quang Hiếu (4t)
Lê Thanh Phong (4t)
2008h55 01/10/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
2113h00 04/10/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
2207h55 07/10/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Quang Hiếu (4t)
2308h55 08/10/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuNguyễn Thành Dương (3t)
Bùi Đình Tuấn Đạt (3t)
Trần Duy Hải (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Hoàng Kỳ (3t)
Phạm Gia Lộc (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Trần Hữu Minh Sang (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
2409h50 09/10/20192B101CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn ChiểuVũ Ngọc Đông (2t)
Trần Hữu Minh Sang (2t)
2513h00 11/10/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
2607h55 14/10/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Quang Hiếu (4t)
Lê Thanh Phong (4t)
2708h55 15/10/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuDương Đức Hoạt (3t)
Phạm Gia Lộc (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Trần Đức Tường (3t)
2813h00 18/10/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
2907h55 21/10/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
3008h55 22/10/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
3113h00 25/10/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
3207h55 28/10/20194B101XD2001DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
3308h55 29/10/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
3413h00 01/11/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
3508h55 05/11/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
3609h50 06/11/20192B101CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
3707h00 07/11/20192B101CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn ChiểuLê Thành Công (2t)
Lưu Thế Dũng (2t)
Nguyễn Thành Dương (2t)
Bùi Đình Tuấn Đạt (2t)
Vũ Ngọc Đông (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Hoàng Kỳ (2t)
Phạm Gia Lộc (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
3813h00 08/11/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
3908h55 12/11/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuTrần Việt Thắng (3t)
Bùi Đình Tuấn Đạt (3t)
Phạm Gia Lộc (3t)
4009h50 13/11/20192B101CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn ChiểuVũ Ngọc Đông (2t)
4107h00 14/11/20192B101CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn ChiểuTrần Việt Thắng (2t)
4213h00 15/11/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
4308h55 19/11/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
4409h50 20/11/20192B101CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
4507h00 21/11/20192B101CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
4613h00 22/11/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu
4708h55 26/11/20193B101CT2001CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
4809h50 27/11/20192B101CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
4907h00 28/11/20192B101CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
5013h00 29/11/20193B101QT2001TKinh Doanh Chứng KhoánCao Thị Thu