SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
213h00 03/03/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Tiến Tài (4t)
313h00 06/03/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiVũ Tuấn Anh (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Phạm Đức Hiếu (4t)
Lê Thị Hồng (4t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
408h55 06/04/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
513h00 07/04/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Tiến Tài (4t)
613h00 10/04/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiNguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
708h55 13/04/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
813h00 14/04/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânĐỗ Ngọc Anh (3t)
Mạc Thị Hồng Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Diệp Hà (3t)
Đặng Đức Huy Hoàng (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
913h00 17/04/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiNguyễn Tiến Tài (3t)
1008h55 20/04/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
1113h00 21/04/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Tiến Tài (4t)
1213h00 24/04/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiTrần Duy Anh (4t)
Phạm Thị Thu Hà (1t)
Phạm Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
1308h55 27/04/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
1413h00 28/04/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Đức Trung (4t)
1513h00 01/05/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
1608h55 04/05/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
1713h00 05/05/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị Vân
1813h00 08/05/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiPhạm Đức Hiếu (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
1908h55 11/05/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
2013h00 12/05/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Tiến Tài (4t)
2113h00 15/05/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiĐiệp Trường Giang (4t)
Trần Duy Anh (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Nguyễn Thế Việt (4t)
2208h55 18/05/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
2313h00 19/05/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Tiến Tài (4t)
Vũ Tuấn Anh (4t)
Nguyễn Tất Thành (4t)
Nguyễn Hoàng My (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
2413h00 22/05/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Phạm Đức Hiếu (4t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
2508h55 25/05/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
2613h00 26/05/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị Vân
2713h00 29/05/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiPhạm Thị Thu Hà (4t)
Bùi Duy Hiệp (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
2808h55 01/06/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
2913h00 02/06/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Đức Trung (2t)
3013h00 05/06/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiPhạm Thị Thu Hà (4t)
Phạm Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
3108h55 08/06/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
3213h00 09/06/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Tiến Tài (4t)
3308h55 10/06/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3413h00 12/06/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiVũ Thái Dương (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
3508h55 15/06/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
3613h00 16/06/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Tiến Tài (4t)
3708h55 17/06/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3813h00 19/06/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiVũ Tuấn Anh (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Đồng Minh Thái (1t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
3908h55 22/06/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
4013h00 23/06/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Tiến Tài (4t)
4108h55 24/06/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4213h00 26/06/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiVũ Thái Dương (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Bùi Duy Hiệp (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
4308h55 29/06/20202B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
4413h00 30/06/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị Vân
4508h55 01/07/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4613h00 03/07/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Phạm Đức Hiếu (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
4708h55 06/07/20203B101NA2101NDịch Nghe 1Đào Thị Lan Hương
4813h00 07/07/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị Vân
4908h55 08/07/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
5013h00 10/07/20204B101NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài