SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 04/03/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ LinhTrần Thị Ninh (3t)
213h00 04/03/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
308h55 11/03/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
413h00 11/03/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
508h55 18/03/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
613h00 18/03/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
708h55 25/03/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
813h00 25/03/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
908h55 01/04/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
1013h00 01/04/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1108h55 08/04/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
1213h00 08/04/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1308h55 15/04/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
1413h00 15/04/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1508h55 22/04/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
1613h00 22/04/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1708h55 29/04/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
1813h00 29/04/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1908h55 06/05/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
2013h00 06/05/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2113h00 12/05/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị Vân
2208h55 13/05/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
2313h00 13/05/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2408h55 19/05/20203B101NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2Đinh Thị Mỹ Linh
2513h00 19/05/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị Vân
2608h55 20/05/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
2713h00 20/05/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2808h55 26/05/20203B101NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2Đinh Thị Mỹ Linh
2913h00 26/05/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị Vân
3008h55 27/05/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3113h00 27/05/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3208h55 02/06/20203B101NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2Đinh Thị Mỹ Linh
3313h00 02/06/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị Vân
3408h55 03/06/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3513h00 03/06/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3608h55 09/06/20203B101NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2Đinh Thị Mỹ Linh
3713h00 09/06/20204B101NA21Dịch Viết 2Đặng Thị Vân
3808h55 10/06/20203B101NA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3913h00 10/06/20203B101NA21A-TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương