SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 25/01/20212A502NA24Tiếng Việt Thực HànhNguyễn Thị Hà Anh
213h55 27/01/20213SANBONGCT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng ĐáNgô Quốc HưngBùi Công Duy (3t)
Vũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Trần Văn Vang (3t)
308h55 28/01/20213B103MT-VH-NA22T-NTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
407h00 29/01/20213B305XD21-XD22Tổ Chức Thi CôngNgô Đức Dũng
513h00 29/01/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
607h00 01/02/20212A502NA24Tiếng Việt Thực HànhNguyễn Thị Hà Anh
708h55 04/02/20213B103MT-VH-NA22T-NTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
807h00 05/02/20213B305XD21-XD22Tổ Chức Thi CôngNgô Đức Dũng
913h00 05/02/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
1013h55 03/03/20213SANBONGCT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng ĐáNgô Quốc Hưng
1107h00 05/03/20213B305XD21-XD22Tổ Chức Thi CôngNgô Đức Dũng
1213h00 05/03/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
1313h55 10/03/20213SANBONGCT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng ĐáNgô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
1407h00 12/03/20213B305XD21-XD22Tổ Chức Thi CôngNgô Đức DũngHoàng Văn Đức (3t)
Ngô Văn Lương (3t)
Ngô Ngọc Toản (3t)
Hoàng Văn Tuyên (3t)
Trịnh Thanh Tùng (3t)
1513h00 12/03/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyHoàng Thị Kim Dung (3t)
Lưu Thị Thùy Dung (3t)
Đỗ Thành Đạt (3t)
Lương Thị Trà Giang (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Trương Tuấn Long (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Ngô Đức Thuận (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
1613h55 17/03/20213SANBONGCT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng ĐáNgô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
1707h00 19/03/20213B305XD21-XD22Tổ Chức Thi CôngNgô Đức DũngLưu Hoàng Gia Bảo (3t)
Đỗ Việt Dũng (3t)
Hoàng Văn Đức (3t)
Ngô Văn Lương (3t)
Hoàng Văn Tuyên (3t)
Trịnh Thanh Tùng (3t)
1813h00 19/03/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyPhạm Thị Ngọc Bích (3t)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t)
Nguyễn Việt Đức (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Trương Tuấn Long (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
1913h55 24/03/20213SANBONGCT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng ĐáNgô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Lê Minh Hiếu (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Nguyễn Hải Hoàng (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Phùng Minh Hóa (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Trần Huy Long (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Nguyễn Tiến Đạt (3t)
Lê Duy Quang (3t)
2007h00 26/03/20213B305XD21-XD22Tổ Chức Thi CôngNgô Đức Dũng
2113h00 26/03/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyTrần Văn Vang (3t)
Phạm Song Hai (3t)
Hoàng Thị Kim Dung (3t)
Trần Phương Anh (3t)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t)
Nguyễn Ngọc Diệu (3t)
Đỗ Thành Đạt (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Trương Tuấn Long (3t)
Vũ Thị Nhàn (3t)
Bùi Thị Phương (3t)
Bùi Văn Sâm (3t)
2207h00 29/03/20212A502NA24Tiếng Việt Thực HànhNguyễn Thị Hà AnhNguyễn Duy Hiếu (2t)
Lê Thị Phương Lan (2t)
Phạm Thị Quỳnh (2t)
2313h55 31/03/20213SANBONGCT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng ĐáNgô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Hoàng Thị Kim Dung (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Nguyễn Hải Hoàng (3t)
2407h00 02/04/20213B305XD21-XD22Tổ Chức Thi CôngNgô Đức Dũng
2513h00 02/04/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyĐinh Như Lượng (3t)
Trần Phương Anh (3t)
Hoàng Thị Kim Dung (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Trương Tuấn Long (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Trần Văn Vang (3t)
2613h00 07/04/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị Vân
2707h00 09/04/20212B202QT2201KVăn Bản HọcNguyễn Thị Hà AnhTrần Ngân Mỹ (2t)
Phạm Thị Thu Phương (2t)
Nguyễn Mai Hương (2t)
2813h00 14/04/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị Vân
2907h00 16/04/20212B202QT2201KVăn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
3013h00 21/04/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị Vân
3107h00 23/04/20212B202QT2201KVăn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
3207h00 30/04/20212B202QT2201KVăn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
3313h00 30/04/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
3407h00 07/05/20212B202QT2201KVăn Bản HọcNguyễn Thị Hà AnhTrần Ngân Mỹ (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Trần Duy Thành (2t)
3513h00 07/05/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang HuyCù Thế Huy (3t)
Trương Tuấn Long (3t)
Trần Phương Anh (3t)
Nguyễn Thị Thanh Bình (3t)
Đỗ Thành Đạt (3t)
Lương Thị Trà Giang (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Ngô Đức Thuận (3t)
3613h00 14/05/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy
3707h00 21/05/20213B305XD21-XD22Tổ Chức Thi CôngNgô Đức Dũng
3813h00 21/05/20213A103MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2Đặng Quang Huy