SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 03/03/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
208h55 04/03/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
313h00 05/03/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
409h50 06/03/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
508h55 10/03/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
608h55 11/03/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
713h00 12/03/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
809h50 13/03/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
908h55 17/03/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1008h55 18/03/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
1113h00 19/03/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1209h50 20/03/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1308h55 24/03/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1408h55 25/03/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
1513h00 26/03/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1609h50 27/03/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1708h55 31/03/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1808h55 01/04/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
1913h00 02/04/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2009h50 03/04/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2108h55 07/04/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2213h00 09/04/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2309h50 10/04/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2408h55 14/04/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2513h00 16/04/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2609h50 17/04/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2708h55 21/04/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2813h00 23/04/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2909h50 24/04/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3008h55 28/04/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3113h00 30/04/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3209h50 01/05/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3308h55 05/05/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3413h00 07/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3509h50 08/05/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3608h55 12/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3708h55 13/05/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
3813h00 14/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3908h55 19/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4008h55 20/05/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
4113h00 21/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4208h55 26/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4308h55 27/05/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
4413h00 28/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4508h55 02/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4608h55 03/06/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
4713h00 04/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4808h55 09/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4908h55 10/06/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
5013h00 11/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo