SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 14/09/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
213h00 15/09/20203B102NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1Phạm Thị Hoàng ĐiệpTrần Thị Đức Hạnh (3t)
Trương Tuấn Long (3t)
307h00 16/09/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
407h00 21/09/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
513h00 22/09/20203B102NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1Phạm Thị Hoàng Điệp
607h00 23/09/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
707h00 28/09/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
813h00 29/09/20203B102NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1Phạm Thị Hoàng Điệp
907h00 30/09/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
1007h00 05/10/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
1113h00 06/10/20203B102NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1Phạm Thị Hoàng Điệp
1207h00 07/10/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
1307h00 12/10/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
1413h00 13/10/20203B102NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1Phạm Thị Hoàng Điệp
1507h00 14/10/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
1607h00 19/10/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
1713h00 20/10/20203B102NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1Phạm Thị Hoàng Điệp
1807h00 21/10/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
1907h00 26/10/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
2013h00 27/10/20203B102NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1Phạm Thị Hoàng Điệp
2107h00 28/10/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
2207h00 02/11/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
2313h00 03/11/20203B102NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1Phạm Thị Hoàng Điệp
2407h00 04/11/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
2507h00 09/11/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
2607h00 11/11/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
2707h00 16/11/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
2807h00 18/11/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
2907h00 23/11/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
3007h00 25/11/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
3107h00 30/11/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
3207h00 02/12/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
3307h00 07/12/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
3407h00 09/12/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
3507h00 14/12/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
3607h00 16/12/20203B102CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa