SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h00 19/08/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
213h00 21/08/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Kiều (4t)
Đỗ Đức Trọng (4t)
Bùi Thị Hải Yến (4t)
307h00 22/08/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
408h55 23/08/20193B102XD21-XD22Địa Chất Công TrìnhNguyễn Đình Đức
513h00 26/08/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyVũ Thái Hạ (3t)
613h00 28/08/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (4t)
Bùi Thị Hải Yến (4t)
707h00 29/08/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
808h55 30/08/20193B102XD21-XD22Địa Chất Công TrìnhNguyễn Đình Đức
913h00 02/09/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
1013h00 04/09/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (4t)
Nguyễn Thùy Linh (4t)
Bùi Thị Hải Yến (4t)
1107h00 05/09/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyLâm Văn Hưng (3t)
1208h55 06/09/20193B102XD21-XD22Địa Chất Công TrìnhNguyễn Đình ĐứcNgô Ngọc Toản (3t)
1313h00 09/09/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyBùi Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Phạm Thu Uyên (3t)
1413h00 11/09/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Hải Yến (4t)
1507h00 12/09/20193A103CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyNguyễn Thành Long (3t)
1608h55 13/09/20193B102XD21-XD22Địa Chất Công TrìnhNguyễn Đình Đức
1713h00 16/09/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
1813h00 18/09/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
1907h00 19/09/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyLâm Văn Hưng (3t)
Hoàng Phan Thành Nam (3t)
2008h55 20/09/20193B102XD21-XD22Địa Chất Công TrìnhNguyễn Đình Đức
2113h00 23/09/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
2213h00 25/09/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
2307h00 26/09/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyTrần Minh Quang (3t)
2413h00 30/09/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Khoa (3t)
2513h00 02/10/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (4t)
2607h00 03/10/20193A103CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyNguyễn Trung Đức (3t)
Đỗ Thế Hiệp (3t)
Trần Hải Đăng (3t)
2713h00 07/10/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyVũ Thái Hạ (3t)
Trần Thị Thanh Thúy (3t)
Phùng Thị Thu Trang (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
2813h00 09/10/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (4t)
Nguyễn Thùy Linh (4t)
2907h00 10/10/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyLiêu Vương Phúc Minh (3t)
Trần Hải Đăng (3t)
3013h00 14/10/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
3113h00 16/10/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (4t)
3207h00 17/10/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyLâm Văn Hưng (3t)
3313h00 21/10/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thị Kiều (3t)
3413h00 23/10/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (4t)
3507h00 24/10/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyNguyễn Quang Quốc (3t)
3613h00 28/10/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyPhan Thanh Hiền (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thị Kiều (3t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Phùng Thị Thu Trang (3t)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t)
3713h00 30/10/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (4t)
3807h00 31/10/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
3913h00 04/11/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyPhạm Thị Phương Mai (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Bùi Hà My (3t)
Bùi Văn Nam (3t)
4013h00 06/11/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (4t)
Trần Viết Long (4t)
4107h00 07/11/20193A103CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyTrần Hải Đăng (1t)
4213h00 11/11/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Khoa (3t)
Lê Thị Mỹ Linh (3t)
Bùi Văn Nam (3t)
Phạm Thu Uyên (3t)
4313h00 13/11/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4407h00 14/11/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
4513h00 18/11/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Khoa (3t)
4613h00 20/11/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4707h00 21/11/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
4813h00 25/11/20193B102NA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
4913h00 27/11/20194B102NA21T-NA22TKinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Khoa (4t)
5007h00 28/11/20193B102CT21Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy