SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 03/03/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
208h55 04/03/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
313h00 05/03/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
409h50 06/03/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
508h55 07/04/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
608h55 08/04/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam PhươngPhạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
713h00 09/04/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (1t)
Trần Phương Tiểu My (1t)
809h50 10/04/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (2t)
908h55 14/04/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1008h55 15/04/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam PhươngPhạm Văn Hoàng (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
1113h00 16/04/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1209h50 17/04/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (2t)
1308h55 21/04/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
1408h55 22/04/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam PhươngNguyễn Văn Cừ (2t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
1513h00 23/04/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
1609h50 24/04/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
1708h55 28/04/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
1808h55 29/04/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam PhươngPhạm Tuấn Minh (3t)
1913h00 30/04/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2009h50 01/05/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2108h55 05/05/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Tuấn Minh (1t)
2213h00 07/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Văn Cừ (3t)
Phạm Văn Hoàng (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (1t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
2309h50 08/05/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (2t)
2408h55 12/05/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
2513h00 14/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
2609h50 15/05/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Tuấn Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
2708h55 19/05/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
2813h00 21/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Văn Hoàng (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
2909h50 22/05/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Văn Cừ (2t)
Phạm Văn Hoàng (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
3008h55 26/05/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
3113h00 28/05/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
3209h50 29/05/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Văn Hoàng (2t)
Nguyễn Văn Cừ (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
3308h55 02/06/20203B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
3413h00 04/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (1t)
3509h50 05/06/20202B102VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (2t)
3608h55 09/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
3708h55 10/06/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam PhươngLê Trọng Nghĩa (3t)
3813h00 11/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Văn Cừ (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Văn Hoàng (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
3908h55 16/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
4008h55 17/06/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam PhươngPhạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
4113h00 18/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
4208h55 23/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
4308h55 24/06/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam PhươngLê Trọng Nghĩa (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
4413h00 25/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Khánh Linh (3t)
4508h55 30/06/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4608h55 01/07/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
4713h00 02/07/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Khánh Linh (2t)
4808h55 07/07/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4908h55 08/07/20203B102VH21-VH22Thống Kê Du LịchLê Thị Nam Phương
5013h00 09/07/20203B102VH21-VH22Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo