SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h55 25/01/20213NHATAP1XD-DL23-DL-PL24Cầu LôngNguyễn Vân Anh
207h00 26/01/20213A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuTrương Văn Huân (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
307h00 26/01/20212B302QT2301KKế Toán Tài Chính 2Nguyễn Văn ThụLã Hải Yến (2t)
409h50 26/01/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
507h00 27/01/20212B302QT2301KKế Toán Tài Chính 2Nguyễn Văn ThụLã Hải Yến (2t)
613h55 01/02/20213NHATAP1XD-DL23-DL-PL24Cầu LôngNguyễn Vân Anh
707h00 02/02/20213A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
807h00 02/02/20212B302QT2301KKế Toán Tài Chính 2Nguyễn Văn Thụ
909h50 02/02/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
1007h00 03/02/20212B302QT2301KKế Toán Tài Chính 2Nguyễn Văn Thụ
1109h50 02/03/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
1207h00 03/03/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
1307h00 04/03/20214B203DL-QT23Đường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
1408h55 05/03/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh
1509h50 09/03/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
1608h55 12/03/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh
1709h50 16/03/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
1808h55 19/03/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh
1909h50 23/03/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
2007h00 30/03/20213A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
2109h50 30/03/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
2209h50 06/04/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
2307h00 07/04/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
2407h00 08/04/20214B203DL-QT23Đường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
2508h55 09/04/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh
2609h50 13/04/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
2707h00 14/04/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuVũ Tiến Tâm (2t)
Trương Văn Huân (2t)
Trịnh Hoàng Anh (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Viết Thái (2t)
2807h00 15/04/20214B203DL-QT23Đường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
2908h55 16/04/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh
3009h50 20/04/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
3107h00 21/04/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3207h00 22/04/20214B203DL-QT23Đường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
3308h55 23/04/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh
3409h50 27/04/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
3507h00 28/04/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuTrương Văn Huân (2t)
3607h00 29/04/20214B203DL-QT23Đường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
3708h55 30/04/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh
3809h50 04/05/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
3907h00 05/05/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuTrương Văn Huân (2t)
Trịnh Hoàng Anh (2t)
Nguyễn Viết Hồng (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Vũ Tiến Tâm (2t)
Nguyễn Viết Thái (2t)
4007h00 06/05/20214B203DL-QT23Đường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
4108h55 07/05/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh
4209h50 11/05/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
4307h00 12/05/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4407h00 13/05/20214B203DL-QT23Đường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
4508h55 14/05/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh
4609h50 18/05/20212D201CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
4707h00 19/05/20212A501CT2401CToán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4807h00 20/05/20214B203DL-QT23Đường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
4908h55 21/05/20213A502NA24Nghe 2Nguyễn Việt Anh