SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h00 03/03/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
213h00 04/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangPhan Thanh Hiền (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
313h00 05/03/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
413h00 06/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Phan Thanh Hiền (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t)
513h00 10/03/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
613h00 11/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
713h00 12/03/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
813h00 13/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
913h00 17/03/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1013h00 18/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1113h00 19/03/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
1213h00 20/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1313h00 24/03/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1413h00 25/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1513h00 26/03/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
1613h00 27/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1713h00 31/03/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1813h00 01/04/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1913h00 02/04/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
2013h00 03/04/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
2113h00 07/04/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
2213h00 09/04/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
2313h00 14/04/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
2413h00 16/04/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
2513h00 21/04/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
2613h00 23/04/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
2713h00 28/04/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
2813h00 30/04/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
2913h00 05/05/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
3013h00 07/05/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
3113h00 12/05/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
3213h00 13/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
3313h00 14/05/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
3413h00 15/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
3513h00 19/05/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
3613h00 20/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
3713h00 21/05/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
3813h00 22/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
3913h00 26/05/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4013h00 27/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4113h00 28/05/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
4213h00 29/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4313h00 02/06/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4413h00 03/06/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4513h00 04/06/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
4613h00 05/06/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4713h00 09/06/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4813h00 10/06/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4913h00 11/06/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
5013h00 12/06/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang