SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h00 03/03/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
213h00 04/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangPhan Thanh Hiền (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
313h00 05/03/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t)
413h00 06/03/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Phan Thanh Hiền (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t)
513h00 08/04/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thùy Linh (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
613h00 09/04/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
713h00 10/04/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
813h00 15/04/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
913h00 16/04/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t)
Văn Đức Anh Quân (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
1013h00 17/04/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
Phùng Thị Thu Trang (3t)
1113h00 22/04/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
1213h00 23/04/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh HảiHoàng Thị Kim Dung (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
1313h00 24/04/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Nguyễn Phương Thảo (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
1413h00 29/04/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1513h00 30/04/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
1613h00 01/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1713h00 05/05/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
Nguyễn Phương Thảo (3t)
1813h00 06/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
1913h00 07/05/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t)
2013h00 08/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
2113h00 12/05/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
2213h00 13/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
2313h00 14/05/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
2413h00 15/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
2513h00 19/05/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
2613h00 20/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
2713h00 21/05/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t)
Văn Đức Anh Quân (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
2813h00 22/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
2913h00 26/05/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
3013h00 27/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
3113h00 28/05/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t)
3213h00 29/05/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
3313h00 02/06/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
Nguyễn Thế Dương (3t)
3413h00 03/06/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
3513h00 04/06/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
3613h00 05/06/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
3713h00 09/06/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
3813h00 11/06/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh HảiHoàng Thị Kim Dung (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Văn Đức Anh Quân (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
3913h00 16/06/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
4013h00 17/06/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
4113h00 18/06/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
4213h00 23/06/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4313h00 24/06/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4413h00 25/06/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
4513h00 30/06/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4613h00 01/07/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4713h00 02/07/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải
4813h00 07/07/20203B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
4913h00 08/07/20202B103NA22A-TTrung Văn 3Hồ Thị Thu Trang
5013h00 09/07/20203B103MT21-MT22Xử Lý Nước CấpĐặng Chinh Hải