SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h00 14/09/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
213h00 15/09/20204B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
307h00 16/09/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh MaiTrần Phương Tiểu My (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Phạm Tuấn Minh (1t)
413h00 17/09/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
507h00 18/09/20203B103DC2301Kỹ Thuật Đo LườngĐoàn Hữu Chức
613h00 21/09/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
713h00 22/09/20204B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
807h00 23/09/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
913h00 24/09/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
1007h00 25/09/20203B103DC2301Kỹ Thuật Đo LườngĐoàn Hữu Chức
1113h00 28/09/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1207h00 30/09/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
1313h00 01/10/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
1407h00 02/10/20203B103DC2301Kỹ Thuật Đo LườngĐoàn Hữu Chức
1513h00 05/10/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1607h00 07/10/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
1713h00 08/10/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
1807h00 09/10/20203B103DC2301Kỹ Thuật Đo LườngĐoàn Hữu Chức
1913h00 12/10/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2007h00 14/10/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
2113h00 15/10/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
2207h00 16/10/20203B103DC2301Kỹ Thuật Đo LườngĐoàn Hữu Chức
2313h00 19/10/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2407h00 21/10/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
2513h00 22/10/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
2607h00 23/10/20203B103DC2301Kỹ Thuật Đo LườngĐoàn Hữu Chức
2713h00 26/10/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2807h00 28/10/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
2913h00 29/10/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
3013h00 02/11/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3107h00 04/11/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
3213h00 05/11/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
3313h00 09/11/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3407h00 11/11/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
3513h00 12/11/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
3613h00 16/11/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3707h00 18/11/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
3813h00 19/11/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
3913h00 23/11/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4007h00 25/11/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
4113h00 26/11/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
4213h00 30/11/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4307h00 02/12/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
4413h00 03/12/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
4513h00 07/12/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4607h00 09/12/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
4713h00 10/12/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
4813h00 14/12/20203B103CT-DC-MT-VH22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4907h00 16/12/20202B103VH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách SạnĐào Thị Thanh Mai
5013h00 17/12/20203B103NA22A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài