SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h00 19/08/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
207h00 20/08/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
313h00 21/08/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ Linh
413h00 26/08/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
507h00 27/08/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyVũ Hồng Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
613h00 28/08/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhNguyễn Ngọc Bích (3t)
Đỗ Thái Học (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Vũ Thị Nhàn (3t)
713h00 02/09/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
807h00 03/09/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyVũ Hồng Ngọc (2t)
Hoàng Trung Kiên (1t)
Trần Hà Trang (2t)
913h00 04/09/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhNguyễn Ngọc Bích (3t)
Đỗ Thái Học (3t)
Vũ Mạnh Đức (1t)
Nguyễn Duy Hưng (1t)
1013h00 09/09/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
1107h00 10/09/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyHoàng Trung Kiên (1t)
Dương Hồng Ngọc (1t)
Vũ Hồng Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (1t)
Nguyễn Thị Trang (1t)
Ngô Bạch Diệp (2t)
1213h00 11/09/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhNguyễn Ngọc Bích (3t)
Đỗ Thành Đạt (1t)
Nguyễn Duy Hưng (1t)
Vũ Kim Thành (1t)
Ngô Đức Thuận (1t)
Lê Minh Tiến (1t)
Trần Quang Tuệ (1t)
Đỗ Thái Học (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Nguyễn Ngọc Diệu (3t)
1313h00 16/09/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị ThuĐặng Duy Thành (3t)
1407h00 17/09/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Phương (1t)
Nguyễn Thị Hà Phương (1t)
Bùi Phương Quỳnh (1t)
Vũ Hồng Ngọc (2t)
1513h00 18/09/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhNguyễn Duy Hưng (3t)
Trương Tuấn Long (3t)
Nguyễn Ngọc Bích (3t)
Nguyễn Ngọc Diệu (3t)
Đỗ Thành Đạt (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Đỗ Thái Học (3t)
Lê Minh Tiến (3t)
Trần Quang Tuệ (3t)
1613h00 23/09/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
1707h00 24/09/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
1813h00 25/09/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhNguyễn Ngọc Bích (3t)
Đỗ Thành Đạt (3t)
Đỗ Thái Học (3t)
Ngô Đức Thuận (3t)
Lê Minh Tiến (3t)
Nguyễn Duy Hưng (1t)
Vũ Mạnh Đức (2t)
1913h00 30/09/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
2007h00 01/10/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyHoàng Trung Kiên (2t)
Vũ Hồng Ngọc (2t)
2113h00 02/10/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhNguyễn Ngọc Bích (3t)
Nguyễn Ngọc Diệu (3t)
2213h00 07/10/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
2307h00 08/10/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyPhạm Quỳnh Chi (1t)
Ngô Bạch Diệp (1t)
Phan Thị Thu Hường (1t)
Vũ Hồng Ngọc (2t)
Dương Hồng Ngọc (1t)
Bùi Phương Quỳnh (1t)
Nguyễn Thị Trang (1t)
2413h00 09/10/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhĐỗ Thái Học (3t)
Nguyễn Ngọc Diệu (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
2513h00 14/10/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị ThuHoàng Kim Ngân (3t)
2607h00 15/10/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2713h00 16/10/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhMạc Thị Hồng Anh (1t)
Đỗ Thái Học (3t)
Đỗ Thành Đạt (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Trương Tuấn Long (3t)
Ngô Đức Thuận (3t)
Lê Minh Tiến (3t)
Nguyễn Thị Hoa (3t)
2813h00 21/10/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
2907h00 22/10/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyHoàng Trung Kiên (2t)
3013h00 23/10/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhMạc Thị Hồng Anh (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Đỗ Thái Học (3t)
Vũ Thị Nhàn (3t)
Bùi Thị Phương (3t)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (3t)
3113h00 28/10/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
3207h00 29/10/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyHoàng Trung Kiên (2t)
3313h00 30/10/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhĐỗ Thành Đạt (3t)
Đỗ Thái Học (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Vũ Kim Thành (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
3407h00 04/11/20192B103DC21-DC22Vi Xử Lý Và Vi Điều KhiểnĐoàn Hữu ChứcPhạm Việt Dũng (2t)
Nguyễn Minh Hiếu (2t)
Phan Minh Phú (2t)
Nguyễn Trường Thành (2t)
3513h00 04/11/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị ThuĐặng Duy Thành (3t)
Hoàng Kim Ngân (3t)
3607h00 05/11/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNgô Bạch Diệp (2t)
Lê Bá Việt Đức (2t)
Phan Thị Thu Hường (2t)
Hoàng Trung Kiên (2t)
Dương Hồng Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t)
Nguyễn Đức Phương (2t)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Trần Hà Trang (2t)
Vũ Thị Huyền Trang (2t)
3709h50 06/11/20192B103DC21-DC22Vi Xử Lý Và Vi Điều KhiểnĐoàn Hữu ChứcPhạm Việt Dũng (2t)
Đào Quang Huy (2t)
Phan Minh Phú (2t)
3813h00 06/11/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhVũ Mạnh Đức (3t)
Đỗ Thái Học (3t)
3913h00 11/11/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
4007h00 12/11/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyHoàng Trung Kiên (2t)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t)
Nguyễn Thị Trang (1t)
4109h50 13/11/20192B103DC21-DC22Vi Xử Lý Và Vi Điều KhiểnĐoàn Hữu Chức
4213h00 13/11/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ LinhĐỗ Thành Đạt (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Đỗ Thái Học (3t)
Vũ Thị Nhàn (3t)
Lê Minh Tiến (3t)
4313h00 18/11/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
4407h00 19/11/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4509h50 20/11/20192B103DC21-DC22Vi Xử Lý Và Vi Điều KhiểnĐoàn Hữu Chức
4613h00 20/11/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ Linh
4713h00 25/11/20193B103QT2101TToán Tài ChínhCao Thị Thu
4807h00 26/11/20192B103QT2101KQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4909h50 27/11/20192B103DC21-DC22Vi Xử Lý Và Vi Điều KhiểnĐoàn Hữu Chức
5013h00 27/11/20193B103NA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 1Đinh Thị Mỹ Linh