SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 14/09/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
207h00 15/09/20202B105DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
308h55 16/09/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Trung Nam (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Phạm Tuấn Minh (1t)
407h00 17/09/20202B105DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
508h55 18/09/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Sỹ Anh Kiệt (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
608h55 21/09/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
707h00 22/09/20202B105DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
808h55 23/09/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
908h55 25/09/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1008h55 28/09/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1107h00 29/09/20202B105DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1208h55 30/09/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1308h55 02/10/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1408h55 05/10/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1507h00 06/10/20202B105DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1608h55 07/10/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1708h55 09/10/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1808h55 12/10/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1907h00 13/10/20202B105DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2008h55 14/10/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2108h55 16/10/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2208h55 19/10/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2307h00 20/10/20202B105DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2408h55 21/10/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2508h55 23/10/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2608h55 26/10/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2707h00 27/10/20202B105DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2808h55 28/10/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2908h55 30/10/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3008h55 02/11/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3108h55 04/11/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3208h55 06/11/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3308h55 09/11/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3408h55 11/11/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3508h55 13/11/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3608h55 16/11/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3708h55 18/11/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3808h55 20/11/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3908h55 23/11/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4008h55 25/11/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4108h55 27/11/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4208h55 30/11/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4308h55 02/12/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4408h55 04/12/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4508h55 07/12/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4608h55 09/12/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4708h55 11/12/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4808h55 14/12/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4908h55 16/12/20203B105VH21-VH22Thực Hành Nghiệp Vụ Lữ Hành(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5008h55 18/12/20203B105VH21-22-DL23Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo