SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
208h55 04/03/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn PhongPhạm Việt Dũng (3t)
Phan Minh Phú (3t)
308h55 06/04/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
408h55 08/04/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
508h55 13/04/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
608h55 15/04/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
708h55 20/04/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
808h55 22/04/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
908h55 27/04/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1008h55 29/04/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
1108h55 04/05/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1208h55 06/05/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
1308h55 11/05/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1407h00 12/05/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
1508h55 13/05/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn PhongNguyễn Minh Hiếu (3t)
Đồng Văn Hiếu (3t)
Trần Anh Nam (3t)
Phan Minh Phú (3t)
1608h55 18/05/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1707h00 19/05/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
1808h55 19/05/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế NamBùi Xuân Trường (2t)
1908h55 20/05/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn PhongTrần Anh Nam (3t)
Bùi Xuân Trường (3t)
2008h55 25/05/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
2107h00 26/05/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t)
2208h55 26/05/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
2308h55 27/05/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn PhongNguyễn Minh Hiếu (3t)
2408h55 01/06/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
2507h00 02/06/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t)
Trần Anh Nam (2t)
2608h55 02/06/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
2708h55 03/06/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn PhongPhạm Việt Dũng (3t)
Nguyễn Minh Hiếu (3t)
2808h55 08/06/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
2908h55 09/06/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
3008h55 10/06/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
3107h00 11/06/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t)
3209h50 12/06/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t)
3308h55 15/06/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
3408h55 16/06/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
3508h55 17/06/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
3607h00 18/06/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t)
3709h50 19/06/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3808h55 22/06/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
3908h55 23/06/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
4008h55 24/06/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
4107h00 25/06/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4209h50 26/06/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4308h55 29/06/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
4408h55 30/06/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
4508h55 01/07/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
4609h50 03/07/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4708h55 06/07/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
4808h55 07/07/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
4908h55 08/07/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
5009h50 10/07/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong