SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 26/01/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai AnhBùi Đức Duy (3t)
207h00 28/01/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
308h55 28/01/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
407h00 02/02/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
507h00 04/02/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
608h55 04/02/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
708h55 01/03/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
807h00 02/03/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
907h00 04/03/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
1007h00 05/03/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1108h55 08/03/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1207h00 09/03/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai AnhBùi Đức Duy (3t)
1307h00 11/03/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (2t)
Ngô Văn Lương (2t)
Ngô Ngọc Toản (2t)
1408h55 15/03/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1507h00 16/03/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai AnhBùi Đức Duy (3t)
1607h00 18/03/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (2t)
Đỗ Việt Dũng (2t)
Bùi Hoàng Long (2t)
1708h55 22/03/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1807h00 23/03/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai AnhBùi Đức Duy (3t)
1907h00 25/03/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (2t)
Ngô Văn Lương (2t)
2007h00 30/03/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai AnhBùi Đức Duy (3t)
2107h00 01/04/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (2t)
2208h55 01/04/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2308h55 05/04/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2407h00 06/04/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai AnhBùi Đức Duy (3t)
2507h00 08/04/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (2t)
2607h00 09/04/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2708h55 12/04/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2807h00 13/04/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai AnhBùi Đức Duy (3t)
2907h00 15/04/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
3007h00 16/04/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3108h55 19/04/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3207h00 20/04/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai AnhBùi Đức Duy (3t)
3307h00 22/04/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
3407h00 23/04/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Thị Nhung (3t)
3508h55 26/04/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3607h00 27/04/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
3707h00 29/04/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
3807h00 30/04/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3908h55 03/05/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4007h00 04/05/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
4107h00 06/05/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
4207h00 07/05/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4308h55 10/05/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4407h00 11/05/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
4507h00 13/05/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
4607h00 14/05/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4708h55 17/05/20213B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4807h00 18/05/20213B105CT23Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
4907h00 20/05/20212B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
5007h00 21/05/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh