SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 22/08/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
213h00 22/08/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
307h00 23/08/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngVũ Thế Bách (2t)
Trần Xuân Bách (2t)
Phan Quang Toàn (1t)
Đào Trọng Đại (2t)
Vũ Khắc Hiếu (2t)
Nguyễn Anh Tuấn (1t)
Lê Hoàng Hiệp (2t)
Đinh Tiến Huy (2t)
Lê Quang Minh (2t)
Trần Đình Phong (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
Đào Hữu Toàn (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
407h00 29/08/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
513h00 29/08/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
607h00 30/08/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
707h00 05/09/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh DũngLê Hoàng Hiệp (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
Nguyễn Bảo Trung (2t)
813h00 05/09/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
907h00 06/09/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngTrần Xuân Bách (2t)
Lưu Chí Công (2t)
Lê Hoàng Hiệp (2t)
1007h00 12/09/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh DũngLê Quang Minh (2t)
Đào Hữu Toàn (2t)
Trần Xuân Bách (1t)
Vũ Thế Bách (1t)
Bùi Xuân Thành (1t)
Phan Quang Toàn (1t)
Nguyễn Đức Thuận (1t)
1113h00 12/09/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1207h00 13/09/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngBùi Xuân Thành (1t)
Đoàn Công Minh (1t)
Trần Xuân Bách (1t)
Nguyễn Anh Tuấn (1t)
1307h00 19/09/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh DũngVũ Thế Bách (2t)
Đào Trọng Đại (2t)
Đào Hữu Toàn (2t)
Nguyễn Anh Tuấn (2t)
1413h00 19/09/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1507h00 20/09/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngLê Đình Lâm (2t)
Đoàn Công Minh (1t)
Nguyễn Hữu Tiến (2t)
Phan Quang Toàn (1t)
1607h00 26/09/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
1713h00 26/09/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1807h00 27/09/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngNguyễn Anh Tuấn (2t)
1907h00 03/10/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh DũngTrần Xuân Bách (1t)
Lưu Chí Công (1t)
Đào Trọng Đại (1t)
Đinh Tiến Huy (1t)
Nguyễn Ngọc Khánh (1t)
Lê Đình Lâm (1t)
Lê Quang Minh (1t)
Bùi Xuân Thành (1t)
Phan Quang Toàn (1t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
2013h00 03/10/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2107h00 04/10/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngLê Quang Minh (1t)
2207h00 08/10/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh DũngĐinh Tiến Huy (2t)
Đoàn Công Minh (2t)
Trần Đình Phong (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
Nguyễn Anh Tuấn (2t)
Phan Quang Toàn (1t)
2307h00 10/10/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngNguyễn Ngọc Khánh (2t)
Lê Quang Minh (1t)
2413h00 10/10/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2507h00 15/10/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh DũngLê Quang Minh (2t)
Nguyễn Đức Thuận (2t)
2607h00 17/10/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngTrần Xuân Bách (2t)
2713h00 17/10/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2807h00 22/10/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh DũngTrần Đình Phong (1t)
2907h00 24/10/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngĐinh Tiến Huy (2t)
Trần Đình Phong (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
Đào Hữu Toàn (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
3013h00 24/10/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
3107h00 29/10/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh DũngBùi Xuân Thành (2t)
3207h00 31/10/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngĐào Trọng Đại (2t)
Đinh Tiến Huy (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
3313h00 31/10/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
3407h00 01/11/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngNguyễn Đức Thuận (2t)
Phan Quang Toàn (2t)
3507h00 05/11/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
3607h00 07/11/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngTrần Xuân Bách (1t)
Đoàn Công Minh (2t)
Đào Hữu Toàn (1t)
3713h00 07/11/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
3807h00 08/11/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngĐào Trọng Đại (2t)
Vũ Khắc Hiếu (2t)
Lê Hoàng Hiệp (2t)
Đinh Tiến Huy (2t)
Nguyễn Ngọc Khánh (2t)
Nguyễn Hữu Tiến (2t)
Nguyễn Đức Thuận (2t)
Phan Quang Toàn (2t)
Nguyễn Anh Tuấn (2t)
Vũ Thế Bách (1t)
3907h00 12/11/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh DũngLưu Chí Công (2t)
Lê Hoàng Hiệp (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
Nguyễn Đức Thuận (1t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
4007h00 14/11/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
4113h00 14/11/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
4207h00 15/11/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
4307h00 19/11/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
4407h00 21/11/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
4513h00 21/11/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
4607h00 22/11/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
4707h00 26/11/20192B105DC2001Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
4807h00 28/11/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
4913h00 28/11/20193B105QT20T-XD20-NA-VH21Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
5007h00 29/11/20192B105DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng