SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
208h55 03/03/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
308h55 04/03/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn PhongPhạm Việt Dũng (3t)
Phan Minh Phú (3t)
408h55 09/03/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
508h55 10/03/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
608h55 11/03/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
708h55 16/03/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
808h55 17/03/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
908h55 18/03/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
1008h55 23/03/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1108h55 24/03/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
1208h55 25/03/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
1308h55 30/03/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1408h55 31/03/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
1508h55 01/04/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
1608h55 06/04/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1708h55 07/04/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
1808h55 08/04/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
1908h55 13/04/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
2008h55 14/04/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
2108h55 15/04/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
2208h55 20/04/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
2308h55 21/04/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
2408h55 22/04/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
2508h55 27/04/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
2608h55 28/04/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
2708h55 29/04/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
2808h55 04/05/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
2908h55 05/05/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
3008h55 06/05/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
3108h55 11/05/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
3208h55 12/05/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
3308h55 13/05/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
3409h50 15/05/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3508h55 18/05/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
3608h55 19/05/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
3708h55 20/05/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
3809h50 22/05/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3908h55 25/05/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
4008h55 26/05/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
4108h55 27/05/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
4209h50 29/05/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4308h55 01/06/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
4408h55 02/06/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
4508h55 03/06/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
4609h50 05/06/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4708h55 08/06/20203B105XD21-XD22Kiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
4808h55 09/06/20203B105DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị ĐiệnĐinh Thế Nam
4908h55 10/06/20203B105DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngNguyễn Đoàn Phong
5009h50 12/06/20202B105DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong