SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 03/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh MaiĐặng Đức Huy Hoàng (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t)
Phạm Hồng Quân (1t)
207h00 05/03/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngLưu Hoàng Gia Bảo (3t)
Hoàng Thị Kim Dung (3t)
Phạm Song Hai (3t)
Phạm Thu Hà (3t)
Bùi Hoàng Long (3t)
Ngô Văn Lương (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Trần Phương Nam (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Trịnh Thị Thuận (3t)
Trần Văn Vang (3t)
308h55 06/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
408h55 10/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
507h00 12/03/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
608h55 13/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
708h55 17/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
807h00 19/03/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
908h55 20/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1008h55 24/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1107h00 26/03/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
1208h55 27/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1308h55 31/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1407h00 02/04/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
1508h55 03/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1608h55 07/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1707h00 09/04/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
1808h55 10/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1908h55 14/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2007h00 16/04/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
2108h55 17/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2208h55 21/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2307h00 23/04/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
2408h55 24/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2508h55 28/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2607h00 30/04/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
2708h55 01/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2808h55 05/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2907h00 07/05/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
3008h55 08/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3107h00 11/05/20202B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
3208h55 12/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3307h00 14/05/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
3408h55 15/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3507h00 18/05/20202B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
3608h55 19/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3707h00 21/05/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
3808h55 22/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3907h00 25/05/20202B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
4008h55 26/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4107h00 28/05/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
4208h55 29/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4307h00 01/06/20202B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
4408h55 02/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4507h00 04/06/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
4608h55 05/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4707h00 08/06/20202B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
4808h55 09/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4907h00 11/06/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
5008h55 12/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai