SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 26/01/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị Tình
208h55 27/01/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Tuấn Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
307h00 28/01/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
408h55 02/02/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị Tình
508h55 03/02/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
607h00 04/02/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
708h55 02/03/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị Tình
807h55 03/03/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
908h55 03/03/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
1007h00 04/03/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
1108h55 09/03/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị TìnhĐào Kim Dung (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Vũ Đức Hợp (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Nguyễn Văn Lợi (3t)
1207h55 10/03/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhLê Tùng Dương (4t)
Nguyễn Hương Giang (4t)
Nguyễn Hoàng Long (4t)
Nguyễn Trọng Vĩ (4t)
1308h55 10/03/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Bảo Ngọc (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
1407h00 11/03/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
1508h55 16/03/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị TìnhBùi Huy Hùng (3t)
Vũ Mai Lâm (3t)
Nguyễn Quang Anh (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
1607h55 17/03/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhNguyễn Thị Quỳnh Anh (4t)
Nguyễn Hương Giang (4t)
Vũ Mai Lâm (4t)
Nguyễn Trọng Vĩ (4t)
1708h55 17/03/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Anh (3t)
Lê Việt Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Bá Hoàng (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
1807h00 18/03/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
1908h55 23/03/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị TìnhTrần Quang Huy (3t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
2007h55 24/03/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
2108h55 24/03/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Đỗ Vân Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Nguyễn Hải Hoàng (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Tô Quang Vinh (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
2207h00 25/03/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
2308h55 30/03/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị TìnhNguyễn Hương Giang (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Trần Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Hải Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
2407h55 31/03/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
2508h55 31/03/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
2607h00 01/04/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
2707h00 07/04/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
2807h55 07/04/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhNguyễn Lam Hạnh (4t)
Phạm Huy Hoàng (4t)
Trần Quang Huy (4t)
Nguyễn Đức Lâm (4t)
Vũ Đức Mạnh (4t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (4t)
Phạm Quang Tuấn Anh (4t)
Nguyễn Văn Lợi (4t)
Nguyễn Ngọc Thành (4t)
Trần Hữu Hiếu (4t)
Trần Minh Hiếu (4t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (4t)
Trần Đức Mạnh (4t)
Lê Hoàng Minh Hiếu (4t)
2908h55 07/04/20213A604NA2301ANgữ Pháp 1Nguyễn Thị HuyềnA
3007h00 14/04/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
3107h55 14/04/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhNguyễn Thành Trung (4t)
Trần Minh Hiếu (4t)
3208h55 14/04/20213A604NA2301ANgữ Pháp 1Nguyễn Thị HuyềnA
3307h00 21/04/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
3407h55 21/04/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
3508h55 21/04/20213A604NA2301ANgữ Pháp 1Nguyễn Thị HuyềnA
3607h00 28/04/20212B102DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
3707h55 28/04/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
3808h55 28/04/20213A604NA2301ANgữ Pháp 1Nguyễn Thị HuyềnA
3908h55 04/05/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị TìnhNguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Trần Quang Huy (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Nguyễn Hải Hoàng (3t)
4007h55 05/05/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhTrần Hữu Hiếu (4t)
Trần Minh Hiếu (4t)
Trần Quang Huy (4t)
Trần Đức Mạnh (4t)
Vũ Đức Mạnh (4t)
Nguyễn Ngọc Thành (4t)
Nguyễn Đức Lâm (4t)
4108h55 05/05/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Tuấn Anh (3t)
Lê Việt Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Thị Diệu Linh (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
4207h00 06/05/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
4308h55 11/05/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị Tình
4407h55 12/05/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
4508h55 12/05/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4607h00 13/05/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa
4708h55 18/05/20213B301QT23N-MKinh Tế LượngNguyễn Thị Tình
4807h55 19/05/20214B301QT23N-MNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
4908h55 19/05/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
5007h00 20/05/20212B105DC2301Anh Văn Chuyên NgànhNguyễn Thị Hoa