SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 03/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh MaiĐặng Đức Huy Hoàng (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t)
Phạm Hồng Quân (1t)
207h00 05/03/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngPhạm Thị Thanh Phương (3t)
Trần Phương Nam (3t)
Trịnh Thị Thuận (3t)
Trần Văn Vang (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
308h55 06/03/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
408h55 07/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
507h00 09/04/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Việt Hằng (3t)
Nguyễn Xuân Huy (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t)
608h55 10/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
708h55 14/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
807h00 16/04/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
908h55 17/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1008h55 21/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1107h00 23/04/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngPhạm Song Hai (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Trần Hoàng Việt (3t)
1208h55 24/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1308h55 28/04/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1407h00 30/04/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
1508h55 01/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1608h55 05/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1707h00 07/05/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngLê Quang Minh (1t)
Phạm Song Hai (1t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
1808h55 08/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
1908h55 12/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2007h00 14/05/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
2108h55 15/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2208h55 19/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2307h00 21/05/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngLê Quang Minh (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
2408h55 22/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2508h55 26/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2607h00 28/05/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
2708h55 29/05/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2808h55 02/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
2907h00 04/06/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Tô Thị Quỳnh (3t)
3008h55 05/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3107h00 08/06/20202B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Việt Hằng (2t)
Bùi Hoàng Long (2t)
Lê Quang Minh (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Phạm Thị Thanh Phương (2t)
Tô Thị Quỳnh (2t)
3208h55 09/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3307h00 11/06/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Tô Thị Quỳnh (3t)
3408h55 12/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3507h00 15/06/20205B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Tuyết Nhi (5t)
Phạm Thị Thanh Phương (5t)
Tô Thị Quỳnh (5t)
3608h55 16/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3707h00 18/06/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngTô Thị Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
3808h55 19/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
3907h00 22/06/20204B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngLê Quang Minh (4t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4t)
Phạm Thị Thanh Phương (4t)
Tô Thị Quỳnh (4t)
Ngô Văn Lương (2t)
4008h55 23/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4107h00 25/06/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Tô Thị Quỳnh (3t)
4208h55 26/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4307h00 29/06/20202B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
4408h55 30/06/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4507h00 02/07/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
4608h55 03/07/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4707h00 06/07/20202B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
4808h55 07/07/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai
4907h00 09/07/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
5008h55 10/07/20203B201DL2301Tổng Quan Du LịchĐào Thị Thanh Mai