SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 14/09/20202B201QT23Xác Suất Thống KêHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (2t)
Tạ Đức Giang (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Trần Đại Phúc (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Bùi Huy Hùng (1t)
208h55 14/09/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiNgô Văn Lương (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
313h00 15/09/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
407h00 16/09/20202B201QT23Xác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Quang Tuấn Anh (1t)
Lê Tùng Dương (1t)
Nguyễn Việt Hằng (1t)
Lê Trần Đại Phúc (1t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t)
Đỗ Ngọc Anh (2t)
Đào Kim Dung (2t)
Tạ Đức Giang (2t)
Phạm Thu Hà (2t)
Nguyễn Lam Hạnh (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Trần Hoàng Việt (1t)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t)
Nguyễn Hoàng Long (1t)
Nguyễn Thị Dương (1t)
508h55 16/09/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
607h00 21/09/20202B201QT23Xác Suất Thống KêHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (2t)
Tạ Đức Giang (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Trần Hoàng Việt (2t)
Tạ Thị Uyên Nhi (1t)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (1t)
708h55 21/09/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (1t)
813h00 22/09/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
908h55 23/09/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1007h00 28/09/20202B201QT23Xác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1108h55 28/09/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1213h00 29/09/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1308h55 30/09/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1407h00 05/10/20202B201QT23Xác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1508h55 05/10/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1613h00 06/10/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1708h55 07/10/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1807h00 12/10/20202B201QT23Xác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1908h55 12/10/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
2013h00 13/10/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2108h55 14/10/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
2207h00 19/10/20202B201QT23Xác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
2308h55 19/10/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
2413h00 20/10/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2508h55 21/10/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
2607h00 26/10/20202B201QT23Xác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
2708h55 26/10/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
2813h00 27/10/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2908h55 28/10/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3008h55 02/11/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3113h00 03/11/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3208h55 04/11/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3308h55 09/11/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3413h00 10/11/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3508h55 11/11/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3608h55 16/11/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3713h00 17/11/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3808h55 18/11/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
3908h55 23/11/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4013h00 24/11/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4108h55 25/11/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4208h55 30/11/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4313h00 01/12/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4408h55 02/12/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4508h55 07/12/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4613h00 08/12/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4708h55 09/12/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4808h55 14/12/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4913h00 15/12/20202B201QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
5008h55 16/12/20203B201MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai