SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 04/03/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Mạnh Chính (1t)
Bùi Đức Duy (1t)
Mai Thành Đạt (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
Vũ Quốc Anh (3t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
207h00 06/03/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMai Thành Đạt (1t)
Trần Ngọc Khang (1t)
Trần Trung Kiên (1t)
Vũ Hoàng Long (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (1t)
Vũ Thị Hạ Thương (1t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t)
Vũ Quốc Anh (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
307h00 08/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
407h00 10/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
507h00 15/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Ngọc Minh (3t)
Vũ Quốc Anh (1t)
Mai Thành Đạt (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t)
Bùi Công Duy (1t)
Trần Ngọc Khang (3t)
607h00 17/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
707h00 22/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Nhật Hoàng (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Mai Thành Đạt (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (1t)
Vũ Quốc Anh (3t)
807h00 24/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t)
Bùi Đức Duy (1t)
Mai Thành Đạt (1t)
Phạm Nhật Hoàng (1t)
Trần Trung Kiên (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (1t)
907h00 29/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Nhật Hoàng (3t)
Nguyễn Ngọc Minh (3t)
1007h00 01/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1108h55 04/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
1207h00 06/05/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Trung Kiên (1t)
Phạm Nhật Hoàng (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (1t)
1309h50 06/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
1407h00 08/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1508h55 11/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
1607h00 13/05/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMai Thành Đạt (1t)
Vũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (1t)
Nguyễn Mạnh Chính (1t)
Bùi Đức Duy (1t)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
Phạm Nhật Hoàng (1t)
Lưu Thanh Hoàng (1t)
Trần Ngọc Khang (1t)
Trần Trung Kiên (1t)
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t)
Nguyễn Văn Lương (1t)
Hoàng Công Minh (1t)
Cao Thành Minh (1t)
Phạm Hồng Quân (1t)
Vương Thị Thanh Thảo (1t)
Lương Thị Thủy (1t)
1709h50 13/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
1807h00 15/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1908h55 18/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuMai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t)
2007h00 20/05/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2109h50 20/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuBùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
2207h00 22/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (1t)
2308h55 25/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuBùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Bùi Công Duy (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
2407h00 27/05/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
Phạm Nhật Hoàng (3t)
2509h50 27/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
2607h00 29/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
2708h55 01/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuMai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
2807h00 03/06/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (1t)
Nguyễn Mạnh Chính (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
Phạm Nhật Hoàng (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Vương Thị Thanh Thảo (1t)
2909h50 03/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3007h00 05/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3108h55 08/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn ChiểuBùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
3207h00 10/06/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Đặng Đức Huy Hoàng (3t)
Phạm Nhật Hoàng (3t)
3309h50 10/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3407h00 12/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3508h55 15/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3607h00 17/06/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (1t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (1t)
Phạm Nhật Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t)
Trần Trung Kiên (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Nguyễn Đình Quyết (1t)
Vương Thị Thanh Thảo (1t)
3709h50 17/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3807h00 19/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (1t)
Bùi Đức Duy (1t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
Trần Ngọc Khang (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
3908h55 22/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4007h00 24/06/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4109h50 24/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4207h00 26/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4308h55 29/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4407h00 01/07/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4509h50 01/07/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4607h00 03/07/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4708h55 06/07/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4807h00 08/07/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4909h50 08/07/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
5007h00 10/07/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai