SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 19/08/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Thị Nhàn (2t)
Phan Đức Tùng (2t)
207h00 21/08/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngPhan Đức Tùng (2t)
307h00 22/08/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị DiệpHoàng Thị Chi (3t)
Phan Đức Tùng (3t)
407h00 26/08/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
507h00 28/08/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngHà Thị Minh Phương (2t)
607h00 29/08/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
707h00 02/09/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
807h00 04/09/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Thị Nhàn (2t)
Phan Đức Tùng (2t)
907h00 05/09/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
1007h00 09/09/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Thị Nhàn (2t)
1107h00 11/09/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Thị Nhàn (2t)
1207h00 12/09/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
1307h00 16/09/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Minh Hòa (2t)
Vũ Thị Nhàn (2t)
Bùi Thị Hằng (2t)
Vũ Thị Thanh Huyền (2t)
1407h00 18/09/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Thị Nhàn (2t)
1507h00 19/09/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
1607h00 23/09/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Trường An (2t)
Hoàng Thị Chi (2t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (2t)
Đồng Tường Vi (2t)
1707h00 25/09/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Trường An (2t)
1807h00 26/09/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
1907h00 30/09/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Minh Hòa (2t)
Vũ Thị Nhàn (2t)
Vũ Trường An (2t)
Đỗ Tiến Đạt (2t)
2007h00 02/10/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Trường An (2t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t)
Vũ Thị Nhàn (2t)
Phan Đức Tùng (2t)
2107h00 03/10/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2207h00 07/10/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngĐoàn Thị Thùy Linh (2t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t)
Vũ Thị Nhàn (2t)
Vũ Trường An (2t)
2308h55 07/10/20193B202QT2002KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngVũ Trường An (3t)
Vũ Thị Nhàn (3t)
2407h00 09/10/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Trường An (2t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t)
Vũ Thị Nhàn (2t)
2507h00 10/10/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2607h00 14/10/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
2708h55 14/10/20193B202QT2002KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
2807h00 16/10/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
2907h00 17/10/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
3007h00 21/10/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3108h55 21/10/20193B202QT2002KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
3207h00 23/10/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3307h00 24/10/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
3407h00 28/10/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3508h55 28/10/20193B202QT2002KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
3607h00 30/10/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3707h00 31/10/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
3807h00 04/11/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3908h55 04/11/20193B202QT2002KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
4007h00 06/11/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4107h00 07/11/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
4207h00 11/11/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4307h00 13/11/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4407h00 14/11/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
4507h00 18/11/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4607h00 20/11/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4707h00 21/11/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
4807h00 25/11/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4907h00 27/11/20192B202QT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
5007h00 28/11/20193B202QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp