SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 04/03/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Mạnh Chính (1t)
Bùi Đức Duy (1t)
Mai Thành Đạt (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
207h00 06/03/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t)
Mai Thành Đạt (1t)
Phạm Nhật Hoàng (1t)
Nguyễn Tuấn Hùng (1t)
Trần Ngọc Khang (1t)
Trần Trung Kiên (1t)
Vũ Hoàng Long (1t)
Nguyễn Ngọc Minh (1t)
Vũ Thị Hạ Thương (1t)
307h00 11/03/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
407h00 13/03/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
507h00 18/03/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
607h00 20/03/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
707h00 25/03/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
807h00 27/03/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
907h00 01/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1007h00 03/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1108h55 06/04/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
1207h00 08/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1309h50 08/04/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
1407h00 10/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1508h55 13/04/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
1607h00 15/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1709h50 15/04/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
1807h00 17/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1908h55 20/04/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
2007h00 22/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2109h50 22/04/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
2207h00 24/04/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2308h55 27/04/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
2407h00 29/04/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2509h50 29/04/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
2607h00 01/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2708h55 04/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
2807h00 06/05/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2909h50 06/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3007h00 08/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3108h55 11/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3207h00 13/05/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3309h50 13/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3407h00 15/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3508h55 18/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3607h00 20/05/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3709h50 20/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
3807h00 22/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3908h55 25/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4007h00 27/05/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4109h50 27/05/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4207h00 29/05/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4308h55 01/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4407h00 03/06/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4509h50 03/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4607h00 05/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4708h55 08/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
4807h00 10/06/20203B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4909h50 10/06/20202B202CT23Toán Rời RạcĐỗ Văn Chiểu
5007h00 12/06/20202B202CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai