SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 25/01/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
207h00 29/01/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
308h55 01/02/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
408h55 04/02/20213B105DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
507h00 01/03/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
608h55 01/03/20213A604NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu Trang
708h55 01/03/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
808h55 04/03/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
907h00 05/03/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
1007h00 08/03/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Mai Anh (2t)
1108h55 08/03/20213A604NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
1208h55 08/03/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn PhongTrần Trung Kiên (3t)
1308h55 11/03/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
1407h00 12/03/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
1507h00 15/03/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
1608h55 15/03/20213A604NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
1708h55 15/03/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
1808h55 18/03/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm ThuVũ Mạnh Đức (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đặng Thị Linh (3t)
1907h00 19/03/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
2008h55 19/03/20213A604NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu TrangĐinh Thị Thanh Hằng (3t)
Lê Minh Khánh (3t)
Vũ Hà My (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
2107h00 22/03/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
2208h55 22/03/20213A604NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
2308h55 22/03/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
2408h55 25/03/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm ThuĐặng Thị Linh (3t)
2507h00 26/03/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Mai Anh (2t)
Nguyễn Tiến Đạt (2t)
2608h55 26/03/20213A604NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu Trang
2707h00 29/03/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
2808h55 29/03/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
2908h55 01/04/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
3007h00 02/04/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
3108h55 02/04/20213A604NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thị Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Vũ Hà My (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Anh Tiệp (3t)
3207h00 05/04/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
3308h55 05/04/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
3408h55 08/04/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm ThuVũ Mạnh Đức (3t)
3507h00 12/04/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
3608h55 12/04/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
3708h55 15/04/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
3807h00 19/04/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
3908h55 19/04/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
4008h55 22/04/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
4107h00 26/04/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
4208h55 26/04/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
4308h55 29/04/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
4407h00 03/05/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
4508h55 03/05/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
4608h55 06/05/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
4707h00 10/05/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
4808h55 10/05/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong
4907h00 17/05/20212B205QT2201MHàng Vi Người Tiêu DùngNguyễn Thị Diệp
5008h55 17/05/20213B102DC2301Máy ĐiệnNguyễn Đoàn Phong