SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h50 14/09/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
207h00 16/09/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn ChiểuHoàng Phan Thành Nam (2t)
Nguyễn Quang Quốc (2t)
309h50 17/09/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
407h00 18/09/20203B203DC21-DC22Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngPhạm Việt Dũng (3t)
509h50 21/09/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
607h00 23/09/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
709h50 24/09/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
807h00 25/09/20203B203DC21-DC22Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh DũngNguyễn Minh Hiếu (1t)
Trần Anh Nam (1t)
Phan Minh Phú (1t)
909h50 28/09/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1007h00 30/09/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
1109h50 01/10/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1207h00 02/10/20203B203DC21-DC22Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
1309h50 05/10/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1407h00 07/10/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
1509h50 08/10/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1607h00 09/10/20203B203DC21-DC22Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
1709h50 12/10/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1807h00 14/10/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
1909h50 15/10/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
2007h00 16/10/20203B203DC21-DC22Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
2109h50 19/10/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
2207h00 21/10/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
2309h50 22/10/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
2407h00 23/10/20203B203DC21-DC22Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
2509h50 26/10/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
2607h00 28/10/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
2709h50 29/10/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
2807h00 30/10/20203B203DC21-DC22Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
2909h50 02/11/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3007h00 04/11/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
3109h50 05/11/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3207h00 06/11/20203B203DC21-DC22Tự Động Hoá Quá Trình Sản XuấtĐỗ Anh Dũng
3309h50 09/11/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3407h00 11/11/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
3509h50 12/11/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3609h50 16/11/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3707h00 18/11/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
3809h50 19/11/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3909h50 23/11/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4007h00 25/11/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
4109h50 26/11/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4209h50 30/11/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4307h00 02/12/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
4409h50 03/12/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4509h50 07/12/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4607h00 09/12/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
4709h50 10/12/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4809h50 14/12/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4907h00 16/12/20202B203CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
5009h50 17/12/20202B203NA22T-QT22KMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương