SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 27/01/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
207h00 27/01/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
307h00 29/01/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
407h00 03/02/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
507h00 04/02/20212B201CT23Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
607h00 05/02/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
708h55 01/03/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
807h00 03/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
907h00 10/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngĐỗ Thanh Thanh (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
1007h00 12/03/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Trung Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Lợi (3t)
1107h00 17/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngVương Thị Thanh Thảo (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
1207h00 19/03/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Văn Lợi (3t)
Cao Văn Thăng (3t)
1307h00 24/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngVương Thị Thanh Thảo (3t)
Phạm Hồng Quân (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Phạm Thị Ngọc Bích (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
1407h00 26/03/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1507h00 31/03/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
1607h00 02/04/20213B105QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1708h55 05/04/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1807h00 07/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngĐinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
1908h55 12/04/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2007h00 14/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
2108h55 19/04/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2207h00 21/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
2308h55 26/04/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2407h00 28/04/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
2508h55 03/05/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2607h00 05/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh HươngNguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (3t)
2708h55 10/05/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2807h00 12/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương
2908h55 17/05/20213B203QT2201NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
3007h00 19/05/20213A605DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt NamVũ Thị Thanh Hương