SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
209h50 04/03/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
309h50 06/03/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
408h55 06/04/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
509h50 08/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
609h50 10/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
708h55 13/04/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
809h50 15/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
909h50 17/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1008h55 20/04/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1109h50 22/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1209h50 24/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1308h55 27/04/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1409h50 29/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1509h50 01/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1608h55 04/05/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1707h00 05/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhLê Đức Phú (2t)
1809h50 06/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1909h50 08/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2008h55 11/05/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2109h50 13/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2209h50 15/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2308h55 18/05/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2409h50 20/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2509h50 22/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2608h55 25/05/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2709h50 27/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2809h50 29/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2908h55 01/06/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3009h50 03/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3109h50 05/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3208h55 08/06/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3309h50 10/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3409h50 12/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3508h55 15/06/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3607h00 17/06/20203B203QT2201KThuếĐồng Thị NgaNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
3709h50 17/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3809h50 19/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3908h55 22/06/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4007h00 24/06/20203B203QT2201KThuếĐồng Thị NgaNguyễn Thiên Long Khánh (3t)
4109h50 24/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4209h50 26/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4308h55 29/06/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4407h00 01/07/20203B203QT2201KThuếĐồng Thị Nga
4509h50 01/07/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4609h50 03/07/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4708h55 06/07/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4807h00 08/07/20203B203QT2201KThuếĐồng Thị Nga
4909h50 08/07/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
5009h50 10/07/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh