SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
207h00 03/03/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhTrần Trung Kiên (2t)
308h55 09/03/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
407h00 10/03/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
508h55 16/03/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
607h00 17/03/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
708h55 23/03/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
807h00 24/03/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
908h55 30/03/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1007h00 31/03/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
1108h55 06/04/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1207h00 07/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
1309h50 08/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1409h50 10/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1508h55 13/04/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1607h00 14/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
1709h50 15/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1809h50 17/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1908h55 20/04/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2007h00 21/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
2109h50 22/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2209h50 24/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2308h55 27/04/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2407h00 28/04/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
2509h50 29/04/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2609h50 01/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2708h55 04/05/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
2807h00 05/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
2909h50 06/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3009h50 08/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3108h55 11/05/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3207h00 12/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
3309h50 13/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3409h50 15/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3508h55 18/05/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3607h00 19/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
3709h50 20/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3809h50 22/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
3908h55 25/05/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4007h00 26/05/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
4109h50 27/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4209h50 29/05/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4308h55 01/06/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4407h00 02/06/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
4509h50 03/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4609h50 05/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4708h55 08/06/20203B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
4807h00 09/06/20202B203DC2301Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
4909h50 10/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
5009h50 12/06/20202B203PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh