SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 14/09/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
207h00 15/09/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai LinhBùi Thái Dương (2t)
Văn Đức Anh Quân (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
308h55 15/09/20203B205MT21-MT22Đánh Giá Tác Động Môi TrườngNguyễn Thị Cẩm Thu
407h00 16/09/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh DũngPhạm Việt Dũng (1t)
Bùi Tiến Đạt (1t)
Nguyễn Minh Hiếu (1t)
Bùi Xuân Trường (1t)
507h00 21/09/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
607h00 22/09/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
708h55 22/09/20203B205MT21-MT22Đánh Giá Tác Động Môi TrườngNguyễn Thị Cẩm Thu
807h00 23/09/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
907h00 28/09/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
1007h00 29/09/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
1108h55 29/09/20203B205MT21-MT22Đánh Giá Tác Động Môi TrườngNguyễn Thị Cẩm Thu
1207h00 30/09/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
1307h00 05/10/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
1407h00 06/10/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
1508h55 06/10/20203B205MT21-MT22Đánh Giá Tác Động Môi TrườngNguyễn Thị Cẩm Thu
1607h00 07/10/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
1707h00 12/10/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
1807h00 13/10/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
1907h00 14/10/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
2007h00 19/10/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
2107h00 20/10/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
2207h00 21/10/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
2307h00 26/10/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
2407h00 27/10/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
2507h00 28/10/20202B205DC21-DC22An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
2607h00 02/11/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
2707h00 03/11/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
2807h00 04/11/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
2907h00 09/11/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
3007h00 10/11/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
3107h00 11/11/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
3207h00 16/11/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
3307h00 17/11/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
3407h00 18/11/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
3507h00 23/11/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
3607h00 24/11/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
3707h00 25/11/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
3807h00 30/11/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
3907h00 01/12/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
4007h00 02/12/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
4108h55 02/12/20203B205CT-DC22Anh Văn Cơ Sở 4Nguyễn Thị HuyềnA
4207h00 07/12/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
4307h00 08/12/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
4407h00 09/12/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
4508h55 09/12/20203B205CT-DC22Anh Văn Cơ Sở 4Nguyễn Thị HuyềnA
4607h00 14/12/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
4707h00 15/12/20202B205MT21-MT22Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
4808h55 15/12/20203B205MT21-MT22Đánh Giá Tác Động Môi TrườngNguyễn Thị Cẩm Thu
4907h00 16/12/20202B205DC2101Hệ Thống Thông Tin Công NghiệpĐỗ Anh Dũng
5008h55 16/12/20203B205CT-DC22Anh Văn Cơ Sở 4Nguyễn Thị HuyềnA