SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 03/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhHoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Vũ Đình Phong (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
207h00 05/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhHoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Cao Văn Thăng (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t)
308h55 05/03/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
407h00 10/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
507h00 12/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
608h55 12/03/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
707h00 17/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
807h00 19/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
908h55 19/03/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1007h00 24/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1107h00 26/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1208h55 26/03/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1307h00 31/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1407h00 02/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1508h55 02/04/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1607h00 07/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1707h00 09/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1808h55 09/04/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1907h00 14/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2007h00 16/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2108h55 16/04/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
2207h00 21/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2307h00 23/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2408h55 23/04/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
2507h00 28/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2607h00 30/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2708h55 30/04/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
2807h00 05/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2907h00 07/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3008h55 07/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3107h00 12/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3208h55 12/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3307h00 14/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3408h55 14/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3507h00 19/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3608h55 19/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3707h00 21/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3808h55 21/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3907h00 26/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4008h55 26/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4107h00 28/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4208h55 28/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4307h00 02/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4408h55 02/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4507h00 04/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4608h55 04/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4707h00 09/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4808h55 09/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4907h00 11/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
5008h55 11/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương