SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 03/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhHoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Vũ Đình Phong (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
207h00 05/03/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhHoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Cao Văn Thăng (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t)
308h55 05/03/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
407h00 07/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhTrần Huy Long (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
507h00 09/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Phùng Minh Hóa (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
608h55 09/04/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Thị Nhung (3t)
Vũ Đình Phong (3t)
707h00 14/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Huy Long (2t)
807h00 16/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Thùy Linh (2t)
Trần Huy Long (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
908h55 16/04/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Quang Huy (3t)
Trần Huy Long (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nguyễn Thị Nhung (3t)
Vũ Đình Phong (3t)
1007h00 21/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Trần Huy Long (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
1107h00 23/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhPhạm Thị Mai Anh (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Huy Long (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
1208h55 23/04/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngPhạm Thị Mai Anh (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nguyễn Thị Nhung (3t)
1307h00 28/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Tiến Đạt (2t)
Phùng Minh Hóa (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Nhung (2t)
1407h00 30/04/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1508h55 30/04/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1607h00 05/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
1707h00 07/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
1808h55 07/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNgô Trung Hiếu (3t)
Nguyễn Việt Anh (3t)
Phùng Minh Hóa (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Huy Long (3t)
Vũ Đình Phong (3t)
Cao Văn Thăng (3t)
1907h00 12/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
2007h00 14/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Thu Thảo (2t)
2108h55 14/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngTrần Thu Thảo (3t)
2207h00 19/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
2307h00 21/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
2408h55 21/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Quang Huy (3t)
2507h00 26/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
2607h00 28/05/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
2708h55 28/05/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Quang Huy (3t)
2807h00 02/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNgô Trung Hiếu (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
2907h00 04/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thị Nhung (2t)
3008h55 04/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Thị Nhung (3t)
3107h00 09/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
3208h55 09/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Quang Huy (3t)
3307h00 11/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
3408h55 11/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Quang Huy (3t)
3507h00 16/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
3608h55 16/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Quang Huy (3t)
3707h00 18/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
3808h55 18/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3907h00 23/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
4008h55 23/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4107h00 25/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4208h55 25/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4307h00 30/06/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4408h55 30/06/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Quang Huy (3t)
4507h00 02/07/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4608h55 02/07/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4707h00 07/07/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4808h55 07/07/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4907h00 09/07/20202B205NA21-22T-QT22N-MQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
5008h55 09/07/20203B205QT22N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương