SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 19/08/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
208h55 22/08/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
308h55 23/08/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhVũ Hữu Lâm (3t)
Nguyễn Ngọc Thành (3t)
Trần Minh Hiếu (3t)
408h55 26/08/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
508h55 29/08/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
608h55 30/08/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhTrần Minh Hiếu (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Nguyễn Kiều Linh (3t)
Nguyễn Văn Lợi (3t)
Đỗ Thị Thái (3t)
708h55 02/09/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
808h55 05/09/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
908h55 06/09/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Văn Lợi (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
1008h55 09/09/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1108h55 12/09/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1208h55 13/09/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐỗ Thị Thái (3t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t)
1308h55 16/09/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị ThuBùi Văn Nam (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
1408h55 19/09/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1508h55 20/09/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐỗ Thị Thái (3t)
1608h55 23/09/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1708h55 26/09/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1808h55 27/09/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhTrần Minh Hiếu (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
1908h55 30/09/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị ThuVũ Thái Hạ (3t)
2008h55 03/10/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2108h55 04/10/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2208h55 07/10/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị ThuVũ Thái Hạ (3t)
2308h55 09/10/20193B205QT21N-K-TKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh ThủyNguyễn Quang Anh (3t)
2408h55 10/10/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2508h55 11/10/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2608h55 14/10/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị ThuBùi Văn Nam (3t)
2708h55 17/10/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2808h55 18/10/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2908h55 21/10/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
3008h55 24/10/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3108h55 25/10/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3208h55 28/10/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
3308h55 31/10/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3408h55 01/11/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3508h55 04/11/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
3608h55 06/11/20193B205QT21N-K-TKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
3708h55 07/11/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3808h55 08/11/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3908h55 11/11/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
4008h55 13/11/20193B205QT21N-K-TKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
4108h55 14/11/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4208h55 15/11/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4308h55 18/11/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
4408h55 20/11/20193B205QT21N-K-TKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
4508h55 21/11/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4608h55 22/11/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4708h55 25/11/20193B205QT2001MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
4808h55 27/11/20193B205QT21N-K-TKinh Tế Quốc TếLã Thị Thanh Thủy
4908h55 28/11/20193B205QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
5008h55 29/11/20193B205QT2101NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh