SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h00 25/01/20213D201CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
213h00 27/01/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
308h55 28/01/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
413h00 01/02/20213D201CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
513h00 03/02/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
608h55 04/02/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm ThuVũ Mạnh Đức (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Lê Thu Trang (3t)
708h55 01/03/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
813h00 03/03/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
908h55 05/03/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1008h55 08/03/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Ngân Mỹ (3t)
1113h00 10/03/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
1208h55 12/03/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1313h00 17/03/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
1408h55 19/03/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1513h00 24/03/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
1608h55 26/03/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1713h00 31/03/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
1808h55 02/04/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpBùi Đức Công (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Phạm Thị Phương Ngân (3t)
1908h55 05/04/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2013h00 05/04/20213D201CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
2113h00 07/04/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
2207h55 08/04/20214B205QT2201MQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
2308h55 09/04/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
2408h55 12/04/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2513h00 12/04/20213D201CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
2613h00 14/04/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
2707h55 15/04/20214B205QT2201MQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
2808h55 16/04/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpNguyễn Quang Huy (3t)
2908h55 19/04/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3013h00 19/04/20213D201CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
3113h00 21/04/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
3208h55 23/04/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3308h55 26/04/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3413h00 26/04/20213D201CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
3513h00 28/04/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
3608h55 30/04/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3708h55 03/05/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3813h00 03/05/20213D201CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
3913h00 05/05/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
4008h55 07/05/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4108h55 10/05/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
Trần Thị Trang (3t)
4213h00 10/05/20213D201CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
4313h00 12/05/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
4408h55 13/05/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
4508h55 14/05/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4608h55 17/05/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4713h00 17/05/20213D201CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
4813h00 19/05/20213D201DL-PL-QT24Kinh Tế Chính TrịHoàng Thị Minh Hường
4908h55 20/05/20213A501MT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ BảnNguyễn Thị Cẩm Thu
5008h55 21/05/20213B202QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp