SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 10/09/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
209h50 11/09/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
308h55 12/09/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
409h50 18/09/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh ĐôngVũ Hoàng Long (2t)
508h55 19/09/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
609h50 25/09/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
708h55 26/09/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
809h50 02/10/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
908h55 03/10/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
1009h50 09/10/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
1108h55 10/10/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
1209h50 16/10/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
1308h55 17/10/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
1409h50 23/10/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
1508h55 24/10/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
1609h50 30/10/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
1708h55 31/10/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
1809h50 06/11/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
1908h55 07/11/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
2009h50 13/11/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
2108h55 14/11/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
2209h50 20/11/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
2308h55 21/11/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh
2409h50 27/11/20192B301GIN31031-1Tin học đại cươngNguyễn Trịnh Đông
2508h55 28/11/20193B301ENG31051-1Anh văn cơ sở 1Nguyễn Việt Anh