SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 14/09/20203B301QT2201NQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpNguyễn Việt Anh (3t)
Bùi Thị Minh Hằng (3t)
207h00 15/09/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
307h00 16/09/20202B301QT2101KThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
407h00 17/09/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Thị Minh Hằng (3t)
Phùng Minh Hóa (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
509h50 18/09/20202B301QT2201NQuản Trị Nhân SựNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Minh Hằng (2t)
607h00 21/09/20203B301QT2201NQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
707h00 22/09/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
807h00 23/09/20202B301QT2101KThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
907h00 24/09/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
1007h00 28/09/20203B301QT2201NQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Hương (3t)
1107h00 29/09/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
1207h00 30/09/20202B301QT2101KThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1307h00 01/10/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
1407h00 05/10/20203B301QT2201NQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1507h00 06/10/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
1607h00 07/10/20202B301QT2101KThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1707h00 08/10/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
1807h00 12/10/20203B301QT2201NQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1907h00 13/10/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
2007h00 14/10/20202B301QT2101KThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2107h00 15/10/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
2207h00 19/10/20203B301QT2201NQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2307h00 20/10/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
2407h00 21/10/20202B301QT2101KThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2507h00 22/10/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
2607h00 26/10/20203B301QT2201NQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2707h00 27/10/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
2807h00 28/10/20202B301QT2101KThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2907h00 29/10/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3007h00 03/11/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3107h00 05/11/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3207h00 10/11/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3307h00 12/11/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3407h00 17/11/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3507h00 19/11/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3607h00 24/11/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3707h00 26/11/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3807h00 01/12/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3907h00 03/12/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
4007h00 08/12/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4107h00 10/12/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
4207h00 15/12/20203B301QT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4307h00 17/12/20203B301QT22Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh