SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 25/01/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
213h00 26/01/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
307h00 27/01/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
407h00 27/01/20213B202QT2201KKế Toán ThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
508h55 01/02/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
613h00 02/02/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
707h00 03/02/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
807h00 03/02/20213B202QT2201KKế Toán ThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
909h50 05/02/20212B105MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4Bùi Thị Mai Anh
1008h55 01/03/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1113h00 02/03/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
1208h55 04/03/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1308h55 08/03/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1413h00 09/03/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
1508h55 11/03/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Trung Hiếu (2t)
1608h55 15/03/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1713h00 16/03/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
1808h55 18/03/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhCao Văn Thăng (2t)
Nguyễn Trung Hiếu (2t)
1908h55 22/03/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2013h00 23/03/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
2108h55 25/03/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2208h55 29/03/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2313h00 30/03/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
2408h55 05/04/20213B302QT2301KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Huệ (3t)
Trần Hoàng Việt (3t)
2507h00 07/04/20213B202QT2201KKế Toán ThuếNguyễn Thị Thúy HồngTrần Ngân Mỹ (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
2608h55 07/04/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
2708h55 08/04/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2808h55 12/04/20213B302QT2301KThuếNguyễn Thị Thúy HồngTrần Hoàng Việt (2t)
2907h00 14/04/20213B202QT2201KKế Toán ThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Bùi Đức Công (3t)
3008h55 14/04/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Anh (2t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (1t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Anh Tiệp (1t)
Đinh Văn Thái Toàn (2t)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
3108h55 15/04/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3208h55 19/04/20213B302QT2301KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
3307h00 21/04/20213B202QT2201KKế Toán ThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
3408h55 21/04/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
3508h55 22/04/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3608h55 26/04/20213B302QT2301KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
3707h00 28/04/20213B202QT2201KKế Toán ThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
3808h55 28/04/20213B201NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
3908h55 29/04/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4008h55 03/05/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4113h00 04/05/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
4207h00 05/05/20213B202QT2201KKế Toán ThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
4308h55 06/05/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4408h55 10/05/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4513h00 11/05/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
4607h00 12/05/20213B202QT2201KKế Toán ThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
4708h55 13/05/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4808h55 17/05/20213A502NA24Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4913h00 18/05/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
5008h55 20/05/20212B301QT2201NQuản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh