SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 25/01/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn DươngVũ Tuấn Anh (2t)
Bùi Đình Khôi (2t)
Nguyễn Quyền Linh (2t)
Cao Thành Minh (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Phan Minh Phú (2t)
Bùi Xuân Quân (2t)
208h55 25/01/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
308h55 27/01/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Trịnh Đông
413h00 27/01/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị VânBùi An Ninh (3t)
508h55 28/01/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
607h00 01/02/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
708h55 01/02/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
808h55 03/02/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Trịnh Đông
913h00 03/02/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị Vân
1008h55 04/02/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
1107h00 05/02/20213B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
1207h00 01/03/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
1308h55 01/03/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu Hương
1413h00 03/03/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị Vân
1507h00 08/03/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn DươngĐào Quang Huy (2t)
Trần Trung Kiên (2t)
1608h55 08/03/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Minh Chi (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
1713h00 10/03/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị Vân
1807h00 15/03/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
1908h55 15/03/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Bá Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
2013h00 17/03/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị Vân
2107h00 22/03/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
2208h55 22/03/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
2313h00 24/03/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị VânNguyễn Thế Dương (3t)
Lê Thị Ngọc Hà (3t)
2407h00 29/03/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
2508h55 29/03/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngVũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
2613h00 31/03/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị VânLê Thị Ngọc Hà (3t)
Phan Thanh Hiền (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Phùng Thị Thu Trang (3t)
2708h55 01/04/20213A505QT24Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Thu HươngVũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
2807h00 05/04/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
2913h00 06/04/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
3013h00 06/04/20213B103DC2301Điện Tử Công SuấtNguyễn Văn DươngPhạm Đình Đại (3t)
3108h55 07/04/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
3207h00 12/04/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn DươngĐặng Quang Phong (2t)
Nguyễn Minh Hiếu (2t)
Đinh Trung Hiếu (2t)
3313h00 13/04/20213B102NA22A-TViết 6Nguyễn Thị Thu Huyền
3413h00 13/04/20213B103DC2301Điện Tử Công SuấtNguyễn Văn DươngPhạm Đình Đại (3t)
3508h55 14/04/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
3607h00 19/04/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn DươngBùi Xuân Quân (2t)
3708h55 21/04/20213B302QT2301KAnh Văn Chuyên NgànhĐặng Thị Vân
3807h00 26/04/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
3913h00 28/04/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị VânNguyễn Thị Kiều (1t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (1t)
4007h00 03/05/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
4113h00 05/05/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị VânĐồng Đức Minh (3t)
Nguyễn Thế Dương (3t)
Phan Thanh Hiền (3t)
Trần Thị Thu Phương (3t)
4207h00 10/05/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn DươngĐặng Quang Phong (2t)
4313h00 12/05/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị Vân
4407h00 17/05/20212B103DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự ĐộngNguyễn Văn Dương
4513h00 19/05/20213B102NA22A-TĐọc 6Đặng Thị Vân