SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 14/09/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuNguyễn Quang Quốc (3t)
208h55 16/09/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
307h00 17/09/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
409h50 18/09/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
508h55 21/09/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
608h55 23/09/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
707h00 24/09/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
809h50 25/09/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
908h55 28/09/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
1008h55 30/09/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
1107h00 01/10/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
1209h50 02/10/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
1308h55 05/10/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
1408h55 07/10/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
1507h00 08/10/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
1609h50 09/10/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
1708h55 12/10/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
1808h55 14/10/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
1907h00 15/10/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
2009h50 16/10/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
2108h55 19/10/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
2208h55 21/10/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
2307h00 22/10/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
2409h50 23/10/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
2508h55 26/10/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
2608h55 28/10/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
2707h00 29/10/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
2809h50 30/10/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
2908h55 02/11/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
3008h55 04/11/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
3107h00 05/11/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
3209h50 06/11/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
3308h55 09/11/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
3408h55 11/11/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
3507h00 12/11/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
3609h50 13/11/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
3708h55 16/11/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
3808h55 18/11/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
3907h00 19/11/20203B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
4009h50 20/11/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
4108h55 23/11/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
4208h55 25/11/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
4309h50 27/11/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
4408h55 30/11/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
4508h55 02/12/20203B302DC2101Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công KlNguyễn Đoàn Phong
4609h50 04/12/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
4708h55 07/12/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
4809h50 11/12/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng
4908h55 14/12/20203B302CT2101CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
5009h50 18/12/20202B302XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P2Ngô Đức Dũng