SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 10/09/20192B302MIE32031-1Kinh tế vi môPhạm Văn TưởngLê Tùng Dương (2t)
Nguyễn Lam Hạnh (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t)
Vũ Thị Hồng Ngọc (2t)
Lê Diễm Quỳnh (2t)
Bùi Thị Xuân Thùy (2t)
Đào Thị Trang (2t)
208h55 11/09/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
308h55 12/09/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
408h55 18/09/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
508h55 19/09/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
608h55 25/09/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
708h55 26/09/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
808h55 02/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
908h55 03/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1008h55 09/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1108h55 10/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1208h55 16/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1308h55 17/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1408h55 23/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1508h55 24/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1608h55 30/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1708h55 31/10/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1808h55 06/11/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
1908h55 07/11/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
2008h55 13/11/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
2108h55 14/11/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
2208h55 20/11/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
2308h55 21/11/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
2408h55 27/11/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA
2508h55 28/11/20193B302ENG31051-2Anh văn cơ sở 1Nguyễn Thị HuyềnA