SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h55 14/09/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam PhươngNguyễn Quang Huy (2t)
207h00 15/09/20203B303CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn ChiểuNguyễn Quang Quốc (3t)
308h55 16/09/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
407h00 18/09/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
507h55 21/09/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
607h00 22/09/20203B303CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
708h55 23/09/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng HạnhNguyễn Thị Thu Thanh (3t)
807h00 25/09/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng HạnhBùi Thị Vân Anh (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Trung Hiếu (3t)
907h55 28/09/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
1007h00 29/09/20203B303CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
1108h55 30/09/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1207h00 02/10/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1307h55 05/10/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
1407h00 06/10/20203B303CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
1508h55 07/10/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1607h00 09/10/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
1707h55 12/10/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
1807h00 13/10/20203B303CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
1908h55 14/10/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
2007h00 16/10/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2107h55 19/10/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
2207h00 20/10/20203B303CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
2308h55 21/10/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
2407h00 23/10/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2507h55 26/10/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
2607h00 27/10/20203B303CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
2708h55 28/10/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
2807h00 30/10/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
2907h55 02/11/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
3007h00 03/11/20203B303CT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch VụĐỗ Văn Chiểu
3108h55 04/11/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
3207h00 06/11/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3307h55 09/11/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
3408h55 11/11/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
3507h00 13/11/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3607h55 16/11/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
3708h55 18/11/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
3807h00 20/11/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
3907h55 23/11/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
4008h55 25/11/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
4107h00 27/11/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4207h55 30/11/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
4308h55 02/12/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
4407h00 04/12/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4507h55 07/12/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
4608h55 09/12/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
4707h00 11/12/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh
4807h55 14/12/20202B303QT2201MMarketing Dịch VụLê Thị Nam Phương
4908h55 16/12/20203B303QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
5007h00 18/12/20203B303QT2201KQuản Trị HọcCao Thị Hồng Hạnh