SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 26/01/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai Hương
208h55 27/01/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
308h55 27/01/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungNgô Văn Lương (3t)
Hoàng Văn Tuyên (3t)
409h50 27/01/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
508h55 28/01/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Bùi Văn Sâm (3t)
608h55 02/02/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai Hương
708h55 03/02/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
809h50 03/02/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
908h55 04/02/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai Hương
1008h55 03/03/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
1108h55 03/03/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
1209h50 03/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1308h55 10/03/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
1408h55 10/03/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (1t)
Hoàng Văn Đức (1t)
Bùi Hoàng Long (1t)
Ngô Ngọc Toản (1t)
1509h50 10/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1608h55 17/03/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
1708h55 17/03/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungNgô Văn Lương (3t)
Lưu Hoàng Gia Bảo (3t)
Ngô Ngọc Toản (1t)
1809h50 17/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1908h55 24/03/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
2008h55 24/03/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (3t)
Ngô Văn Lương (3t)
2109h50 24/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2208h55 30/03/20213A506DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Trần Phương Anh (3t)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
2308h55 31/03/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
2408h55 31/03/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (3t)
2509h50 31/03/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2613h00 05/04/20213B102NA22A-TNói 6Phan Thị Mai Hương
2708h55 07/04/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (3t)
2809h50 07/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2913h00 12/04/20213B102NA22A-TNói 6Phan Thị Mai Hương
3008h55 14/04/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
3109h50 14/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3213h00 19/04/20213B102NA22A-TNói 6Phan Thị Mai Hương
3308h55 21/04/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
3408h55 21/04/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
3509h50 21/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3613h00 26/04/20213B102NA22A-TNói 6Phan Thị Mai Hương
3708h55 28/04/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
3808h55 28/04/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
3909h50 28/04/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4013h00 03/05/20213B102NA22A-TNói 6Phan Thị Mai Hương
4108h55 05/05/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam PhươngPhạm Thị Mai Anh (3t)
4208h55 05/05/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
4309h50 05/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4413h00 10/05/20213B102NA22A-TNói 6Phan Thị Mai Hương
4508h55 12/05/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
4608h55 12/05/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
4709h50 12/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4808h55 19/05/20213B205QT2201MQuản Trị Bán HàngLê Thị Nam Phương
4908h55 19/05/20213B305XD21-XD22Kinh Tế Xây DựngBùi Ngọc Dung
5009h50 19/05/20212A605DL2301Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo