SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 15/09/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyĐặng Thế Quang (3t)
207h00 17/09/20203B305MT21-MT22Quản Lý Tài NguyênNguyễn Thị Cẩm Thu
309h50 17/09/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
409h50 18/09/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
508h55 22/09/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyHoàng Tuấn Phúc (3t)
Nguyễn Tiến Thành (3t)
607h00 24/09/20203B305MT21-MT22Quản Lý Tài NguyênNguyễn Thị Cẩm Thu
709h50 24/09/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
809h50 25/09/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh HảiBùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
908h55 29/09/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang HuyHoàng Tuấn Phúc (3t)
1007h00 01/10/20203B305MT21-MT22Quản Lý Tài NguyênNguyễn Thị Cẩm Thu
1109h50 01/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
1209h50 02/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
1308h55 06/10/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
1407h00 08/10/20203B305MT21-MT22Quản Lý Tài NguyênNguyễn Thị Cẩm Thu
1509h50 08/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
1609h50 09/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
1708h55 13/10/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
1807h00 15/10/20203B305MT21-MT22Quản Lý Tài NguyênNguyễn Thị Cẩm Thu
1909h50 15/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
2009h50 16/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
2108h55 20/10/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
2207h00 22/10/20203B305MT21-MT22Quản Lý Tài NguyênNguyễn Thị Cẩm Thu
2309h50 22/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
2409h50 23/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
2508h55 27/10/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
2607h00 29/10/20203B305MT21-MT22Quản Lý Tài NguyênNguyễn Thị Cẩm Thu
2709h50 29/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
2809h50 30/10/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
2908h55 03/11/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
3007h00 05/11/20203B305MT21-MT22Quản Lý Tài NguyênNguyễn Thị Cẩm Thu
3109h50 05/11/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
3209h50 06/11/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
3308h55 10/11/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
3409h50 12/11/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
3509h50 13/11/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
3608h55 17/11/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
3709h50 19/11/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
3809h50 20/11/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
3908h55 24/11/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
4009h50 26/11/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
4109h50 27/11/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
4208h55 01/12/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
4309h50 03/12/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
4409h50 04/12/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
4508h55 08/12/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
4609h50 10/12/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
4709h50 11/12/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
4808h55 15/12/20203B305CT22Xử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
4909h50 17/12/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải
5009h50 18/12/20202B305MT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi TrườngĐặng Chinh Hải