SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 20/08/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
207h00 21/08/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
307h00 22/08/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
407h00 27/08/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
507h00 28/08/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
607h00 29/08/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
707h00 03/09/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
807h00 04/09/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
907h00 05/09/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1007h00 10/09/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1107h00 11/09/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1207h00 12/09/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1307h00 17/09/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Ngọc Anh Bằng (2t)
Lê Đại Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Đỗ Hoàng Anh (2t)
Nguyễn Quang Anh (2t)
Nguyễn Ngọc Hải (2t)
Đinh Thái Hoàng (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Lại Tuấn Minh (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Trần Hoài Nam (2t)
Đinh Thành Nam (2t)
Đặng Minh Quân (2t)
Nguyễn Thùy Trang (2t)
Đoàn Thế Vượng (2t)
1407h00 18/09/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiĐinh Thái Hoàng (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Trần Hoài Nam (3t)
Đinh Thành Nam (3t)
Đặng Minh Quân (3t)
Nguyễn Thùy Trang (3t)
Đoàn Thế Vượng (3t)
1507h00 19/09/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiĐoàn Thế Vượng (2t)
Nguyễn Thùy Trang (2t)
Đinh Thành Nam (2t)
Trần Hoài Nam (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Lại Tuấn Minh (2t)
1607h00 24/09/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1707h00 25/09/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1807h00 26/09/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Quang Anh (2t)
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t)
Lê Đại Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Hải (2t)
Đinh Thái Hoàng (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Trần Hoài Nam (2t)
Đinh Thành Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
Đặng Minh Quân (2t)
Nguyễn Thùy Trang (2t)
Đoàn Thế Vượng (2t)
1907h00 01/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Quang Anh (2t)
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t)
Lê Đại Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Hải (2t)
Đinh Thái Hoàng (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Trần Hoài Nam (2t)
Đinh Thành Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
Đặng Minh Quân (2t)
Nguyễn Thùy Trang (2t)
Đoàn Thế Vượng (2t)
2007h00 02/10/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2107h00 03/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2207h00 08/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Quang Anh (2t)
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t)
Lê Đại Dương (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Hải (2t)
Đinh Thái Hoàng (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Nguyễn Hữu Mạnh (1t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Trần Hoài Nam (2t)
Đinh Thành Nam (2t)
Đặng Minh Quân (2t)
Đoàn Thế Vượng (2t)
Nguyễn Thùy Trang (2t)
2307h00 09/10/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Quang Anh (3t)
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (3t)
Nguyễn Minh Hiếu (1t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Lê Đức Minh (1t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Đinh Thành Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đặng Minh Quân (3t)
Nguyễn Thùy Trang (3t)
Đoàn Thế Vượng (3t)
2407h00 10/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Quang Anh (2t)
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t)
Vũ Văn Đức (1t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Nguyễn Hữu Mạnh (1t)
Lê Đức Minh (1t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Đinh Thành Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (1t)
Đặng Minh Quân (2t)
Nguyễn Thùy Trang (2t)
Đoàn Thế Vượng (2t)
2508h55 10/10/20193C101CT22Lý Thuyết Đồ ThịĐỗ Văn ChiểuĐinh Thành Nam (3t)
Lâm Văn Hưng (3t)
2607h00 15/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Ngọc Anh Bằng (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Đinh Thành Nam (2t)
Nguyễn Thùy Trang (2t)
Nguyễn Quang Anh (2t)
Nguyễn Minh Hiếu (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Đặng Minh Quân (2t)
Đoàn Thế Vượng (2t)
2707h00 16/10/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2807h00 17/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2907h00 22/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3007h00 23/10/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3107h00 24/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3207h00 29/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3307h00 30/10/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3407h00 31/10/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3507h00 05/11/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3607h00 06/11/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3707h00 07/11/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3808h55 07/11/20193C101CT22Lý Thuyết Đồ ThịĐỗ Văn Chiểu
3907h00 12/11/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4007h00 13/11/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4107h00 14/11/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4208h55 14/11/20193C101CT22Lý Thuyết Đồ ThịĐỗ Văn Chiểu
4307h00 19/11/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4407h00 20/11/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4507h00 21/11/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4608h55 21/11/20193C101CT22Lý Thuyết Đồ ThịĐỗ Văn Chiểu
4707h00 26/11/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4807h00 27/11/20193C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4907h00 28/11/20192C101CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
5008h55 28/11/20193C101CT22Lý Thuyết Đồ ThịĐỗ Văn Chiểu