SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
207h00 03/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
308h55 04/03/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhPhạm Thị Bình (3t)
Phạm Quỳnh Chi (3t)
Nguyễn Kiều Linh (3t)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t)
Bùi Phương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Nguyễn Ngọc Thành (3t)
Tống Thị Thu Thảo (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
407h00 06/03/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
508h55 09/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
607h00 10/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
708h55 11/03/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
807h00 13/03/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
908h55 16/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1007h00 17/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1108h55 18/03/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
1207h00 20/03/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
1308h55 23/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1407h00 24/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1508h55 25/03/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
1607h00 27/03/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
1708h55 30/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1807h00 31/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1908h55 01/04/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
2007h00 03/04/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2113h00 07/04/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2208h55 08/04/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
2307h00 10/04/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2413h00 14/04/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2508h55 15/04/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
2607h00 17/04/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2713h00 21/04/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
2808h55 22/04/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
2907h00 24/04/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3013h00 28/04/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
3108h55 29/04/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3207h00 01/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3313h00 05/05/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
3408h55 06/05/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3507h00 08/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3613h00 12/05/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
3708h55 13/05/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3807h00 15/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3913h00 19/05/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
4008h55 20/05/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
4107h00 22/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4213h00 26/05/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
4308h55 27/05/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
4407h00 29/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4513h00 02/06/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
4608h55 03/06/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
4707h00 05/06/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4813h00 09/06/20203C101QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
4908h55 10/06/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
5007h00 12/06/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương