SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
207h00 03/03/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
308h55 04/03/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhPhạm Thị Bình (3t)
Phạm Quỳnh Chi (3t)
Nguyễn Kiều Linh (3t)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t)
Bùi Phương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Nguyễn Ngọc Thành (3t)
Tống Thị Thu Thảo (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
407h00 06/03/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh HươngVũ Trường An (3t)
Phạm Thị Bình (3t)
Phạm Quỳnh Chi (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
508h55 06/04/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
608h55 08/04/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhLê Bá Việt Đức (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
707h00 10/04/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
808h55 13/04/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
908h55 15/04/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
1007h00 17/04/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh HươngNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
1108h55 20/04/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1208h55 22/04/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhVũ Trường An (3t)
Phạm Thị Bình (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Dương Hồng Ngọc (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
1307h00 24/04/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
1408h55 27/04/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Bình (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
1508h55 29/04/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhVũ Trường An (3t)
Phạm Thị Bình (3t)
Lê Bá Việt Đức (3t)
Trần Minh Hiếu (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Phạm Thành Dương (3t)
1607h00 01/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
1708h55 04/05/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Bình (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
1807h00 05/05/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Bình (3t)
Phạm Quỳnh Chi (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Dương Hồng Ngọc (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
1908h55 06/05/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhPhạm Thị Bình (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t)
Trần Công Minh (1t)
2007h00 08/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh HươngVũ Trường An (3t)
Phạm Quỳnh Chi (3t)
2108h55 11/05/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Thanh Huyền (3t)
2207h00 12/05/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Thanh Huyền (3t)
2308h55 13/05/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhPhạm Thị Bình (3t)
Trần Minh Hiếu (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
2407h00 15/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2508h55 18/05/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Thanh Huyền (3t)
2607h00 19/05/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Thanh Huyền (3t)
2708h55 20/05/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhTrần Thị Thanh Huyền (3t)
Trần Đức Mạnh (3t)
2807h00 22/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh HươngPhạm Quỳnh Chi (3t)
2908h55 25/05/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpPhạm Thành Dương (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Nguyễn Phú Hưng (3t)
Nguyễn Đức Phương (3t)
Trần Hà Trang (3t)
3007h00 26/05/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Thanh Huyền (3t)
Nguyễn Đức Phương (3t)
3108h55 27/05/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhTrần Thị Thanh Huyền (3t)
Nguyễn Văn Lợi (3t)
3207h00 29/05/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3308h55 01/06/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Thanh Huyền (3t)
3407h00 02/06/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Thanh Huyền (3t)
Trần Hà Trang (3t)
3508h55 03/06/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3607h00 05/06/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3708h55 10/06/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3807h00 12/06/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3907h00 16/06/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Thanh Huyền (3t)
Nguyễn Phú Hưng (3t)
Nguyễn Đức Phương (3t)
4008h55 17/06/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhPhạm Quỳnh Chi (3t)
Nguyễn Trung Hiếu (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Nguyễn Kiều Linh (3t)
Nguyễn Văn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (3t)
Trần Hà Trang (3t)
4107h00 19/06/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh HươngVũ Trường An (3t)
4207h00 23/06/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpTrần Thị Thanh Huyền (3t)
4308h55 24/06/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhNguyễn Trung Hiếu (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
4407h00 26/06/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4507h00 30/06/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4608h55 01/07/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
4707h00 03/07/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4807h00 07/07/20203C101QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4908h55 08/07/20203C101QT21Kinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
5007h00 10/07/20203C101QT2101KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương