SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
207h00 05/03/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhTống Thị Thu Thảo (3t)
307h00 06/03/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
408h55 06/04/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhVũ Trường An (3t)
507h00 09/04/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
607h00 10/04/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
708h55 13/04/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
807h00 16/04/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhPhạm Thị Bình (2t)
Trần Minh Hiếu (2t)
Trần Thị Thanh Huyền (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Phạm Thị Anh Thư (2t)
907h00 17/04/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1008h55 20/04/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1107h00 23/04/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
1207h00 24/04/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1308h55 27/04/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhTrần Minh Hiếu (3t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t)
Trần Đức Mạnh (1t)
1407h00 30/04/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
1507h00 01/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1608h55 04/05/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhTrần Minh Hiếu (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
1707h55 05/05/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhNguyễn Quang Anh (2t)
Vũ Trường An (2t)
Vũ Hữu Lâm (2t)
Nguyễn Trung Hiếu (2t)
1807h00 07/05/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
1907h00 08/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2008h55 11/05/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhVũ Hữu Lâm (3t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t)
Nguyễn Ngọc Thành (3t)
2107h55 12/05/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
2207h00 14/05/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhĐặng Duy Thành (3t)
2307h00 15/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị ThuĐặng Duy Thành (3t)
2408h55 18/05/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhVũ Hữu Lâm (3t)
2507h55 19/05/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
2607h00 21/05/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
2707h00 22/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2808h55 25/05/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhNguyễn Trung Hiếu (3t)
2907h55 26/05/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhNguyễn Trung Hiếu (2t)
Nguyễn Kiều Linh (2t)
3007h00 28/05/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhTống Thị Thu Thảo (3t)
3107h00 29/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3208h55 01/06/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhNguyễn Trung Hiếu (3t)
3307h55 02/06/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhNguyễn Quang Anh (2t)
3407h00 04/06/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
3507h00 05/06/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3607h55 09/06/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhNguyễn Trung Hiếu (2t)
Đào Thị Hoan (2t)
Nguyễn Kiều Linh (2t)
Nguyễn Văn Lợi (2t)
3707h00 11/06/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
3807h00 12/06/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3907h55 16/06/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhNguyễn Trung Hiếu (2t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t)
4007h00 18/06/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
4107h00 19/06/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4207h55 23/06/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
4307h00 25/06/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
4407h00 26/06/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4507h55 30/06/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
4607h00 02/07/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
4707h00 03/07/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4807h55 07/07/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
4907h00 09/07/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
5007h00 10/07/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu