SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h50 19/08/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai LinhBùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
208h55 21/08/20193C102MT2001Đánh Giá Tác Động Môi TrườngNguyễn Thị Cẩm Thu
308h55 22/08/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh Mai
409h50 26/08/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai LinhBùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
508h55 28/08/20193C102MT2001Đánh Giá Tác Động Môi TrườngNguyễn Thị Cẩm Thu
608h55 29/08/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh MaiNgô Thị Hoàng Anh (3t)
Chu Thúy Quỳnh (3t)
Đinh Trung Đức (3t)
709h50 02/09/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
808h55 04/09/20193C102MT2001Đánh Giá Tác Động Môi TrườngNguyễn Thị Cẩm ThuLê Nhật Minh (3t)
908h55 05/09/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh MaiNgô Thị Hoàng Anh (3t)
1009h50 09/09/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai LinhHoàng Thị Kim Dung (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
1108h55 11/09/20193C102MT2001Đánh Giá Tác Động Môi TrườngNguyễn Thị Cẩm ThuLê Nhật Minh (3t)
1208h55 12/09/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh MaiNgô Thị Hoàng Anh (3t)
1309h50 16/09/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai LinhNguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
1408h55 19/09/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh MaiNgô Thị Hoàng Anh (3t)
1509h50 23/09/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai LinhBùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
1608h55 26/09/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh MaiNgô Thị Hoàng Anh (3t)
1709h50 30/09/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai LinhNguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
1808h55 03/10/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh MaiNgô Thị Hoàng Anh (3t)
Đinh Trung Đức (3t)
1909h50 07/10/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
2007h00 10/10/20192C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
2108h55 10/10/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh MaiNgô Thị Hoàng Anh (3t)
2207h00 11/10/20193C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
2309h50 14/10/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
2407h00 17/10/20192C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
2508h55 17/10/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh Mai
2607h00 18/10/20193C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
2709h50 21/10/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
2807h00 24/10/20192C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
2908h55 24/10/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh Mai
3007h00 25/10/20193C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
3109h50 28/10/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
3207h00 31/10/20192C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
3308h55 31/10/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh Mai
3407h00 01/11/20193C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
3509h50 04/11/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
3607h00 07/11/20192C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
3708h55 07/11/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh Mai
3807h00 08/11/20193C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
3909h50 11/11/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
4007h00 14/11/20192C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
4108h55 14/11/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh Mai
4207h00 15/11/20193C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
4309h50 18/11/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
4407h00 21/11/20192C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
4508h55 21/11/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh Mai
4607h00 22/11/20193C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
4709h50 25/11/20192C102MT21-MT22Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
4807h00 28/11/20192C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
4908h55 28/11/20193C102DL2001Kinh Doanh Du Lịch MiceĐào Thị Thanh Mai
5007h00 29/11/20193C102MT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải