SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
207h55 03/03/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim OanhTrần Minh Hiếu (2t)
Đào Thị Hoan (2t)
Vũ Hữu Lâm (2t)
Nguyễn Kiều Linh (2t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t)
Nguyễn Ngọc Thành (2t)
307h00 05/03/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhTống Thị Thu Thảo (3t)
407h00 06/03/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
508h55 09/03/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
607h55 10/03/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
707h00 12/03/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
807h00 13/03/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
908h55 16/03/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1007h55 17/03/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1107h00 19/03/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
1207h00 20/03/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1308h55 23/03/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1407h55 24/03/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1507h00 26/03/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
1607h00 27/03/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1708h55 30/03/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1807h55 31/03/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
1907h00 02/04/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
2007h00 03/04/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2108h55 06/04/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
2207h55 07/04/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
2307h00 09/04/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
2407h00 10/04/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2508h55 13/04/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
2607h55 14/04/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
2707h00 16/04/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
2807h00 17/04/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2908h55 20/04/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
3007h55 21/04/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
3107h00 23/04/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
3207h00 24/04/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3308h55 27/04/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
3407h55 28/04/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
3507h00 30/04/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
3607h00 01/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3708h55 04/05/20203C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
3807h55 05/05/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
3907h00 07/05/20203C102QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
4007h00 08/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4107h55 12/05/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
4207h00 15/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4307h55 19/05/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
4407h00 22/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4507h55 26/05/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
4607h00 29/05/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4707h55 02/06/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
4807h00 05/06/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4907h55 09/06/20202C102QT2101NKiểm Toán Căn BảnPhạm Thị Kim Oanh
5007h00 12/06/20203C102QT2101TNgân Hàng Thương MạiCao Thị Thu