SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h50 17/08/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
209h50 18/08/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
308h55 19/08/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
409h50 24/08/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
509h50 25/08/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
608h55 26/08/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
709h50 31/08/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐặng Đức Huy Hoàng (2t)
809h50 01/09/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu TrangTrần Ngọc Quỳnh (2t)
Nguyễn Thị Diễm (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Phùng Quang Khải (2t)
Nguyễn Gia Long (2t)
Lê Thanh Mai (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t)
Nguyễn Lam Trường (2t)
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t)
908h55 02/09/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
1009h50 07/09/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1109h50 08/09/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thành Đạt (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
1208h55 09/09/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
1309h50 14/09/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPhạm Sỹ Anh Kiệt (2t)
1409h50 15/09/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thị Diễm (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t)
Nguyễn Thu Yến (2t)
1508h55 16/09/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
1609h50 21/09/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1709h50 22/09/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
1807h00 23/09/20222C103NA25Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhPhan Đức Duy (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Nguyễn Thanh Tùng (2t)
1908h55 23/09/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
2009h50 28/09/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2109h50 29/09/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
2207h00 30/09/20222C103NA25Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà Anh
2308h55 30/09/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
2409h50 05/10/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐặng Đức Huy Hoàng (2t)
Phạm Hồng Quân (2t)
2509h50 06/10/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
2607h00 07/10/20222C103NA25Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhBùi Việt Hưng (2t)
Phạm Thị Phương Anh (2t)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Phùng Quang Khải (2t)
2708h55 07/10/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
2809h50 12/10/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVương Thị Thanh Thảo (2t)
2909h50 13/10/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
3007h00 14/10/20222C103NA25Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhBùi Việt Hưng (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
3108h55 14/10/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai AnhNguyễn Thành Đạt (3t)
Lại Thị Hằng (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (3t)
3209h50 19/10/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3309h50 20/10/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
3407h00 21/10/20222C103NA25Dẫn Luận Ngôn NgữNguyễn Thị Hà AnhBùi Việt Hưng (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Phan Đức Duy (1t)
Phạm Thị Phương Anh (2t)
Phạm Thị Ngát (1t)
3508h55 21/10/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai AnhNguyễn Thành Đạt (3t)
Lại Thị Hằng (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (3t)
3609h50 26/10/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3709h50 27/10/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
3808h55 28/10/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai AnhNguyễn Thành Đạt (3t)
Lại Thị Hằng (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (3t)
3909h50 02/11/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4009h50 03/11/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
4108h55 04/11/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai AnhNguyễn Thành Đạt (3t)
Lại Thị Hằng (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (3t)
4209h50 09/11/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4309h50 10/11/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
4408h55 11/11/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai AnhNguyễn Thành Đạt (3t)
Lại Thị Hằng (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (3t)
4509h50 16/11/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4609h50 17/11/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
4708h55 18/11/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai AnhNguyễn Thành Đạt (3t)
Lại Thị Hằng (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (3t)
4809h50 23/11/20222C103DL2301Quản Trị Du Lịch Mice(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4909h50 24/11/20222C103NA25A-MTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
5008h55 25/11/20223C103NA25Đọc 3Bùi Thị Mai AnhNguyễn Thành Đạt (3t)
Lại Thị Hằng (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (3t)