SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 14/08/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (3t)
Hoàng Thị Kim Ngân (3t)
Phạm Thị Thanh Xuân (3t)
208h55 15/08/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
307h55 16/08/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
407h00 21/08/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (3t)
Hà Thị Hậu (3t)
Lại Điền Vân Anh (3t)
508h55 22/08/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
607h55 23/08/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
707h00 28/08/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (3t)
808h55 29/08/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
907h55 30/08/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
1007h00 04/09/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
1108h55 05/09/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1207h55 06/09/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
1307h00 11/09/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (3t)
1408h55 12/09/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1507h55 13/09/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
1607h00 18/09/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (3t)
1708h55 19/09/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1807h55 20/09/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
1907h00 25/09/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (3t)
2008h55 26/09/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
2107h55 27/09/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
2207h00 02/10/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
2308h55 03/10/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
2407h55 04/10/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
2507h00 09/10/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
2608h55 10/10/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
2707h55 11/10/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
2807h00 16/10/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
2908h55 17/10/20233C103NA2601CĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
3007h55 18/10/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
3107h00 23/10/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
3207h55 25/10/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
3309h50 25/10/20232C103NA2601CNói Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
3407h00 26/10/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
3507h00 30/10/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
3607h55 01/11/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
3709h50 01/11/20232C103NA2601CNói Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
3807h00 02/11/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
3907h00 06/11/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
4007h55 08/11/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
4109h50 08/11/20232C103NA2601CNói Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
4207h00 09/11/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
4307h00 13/11/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
4407h55 15/11/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
4509h50 15/11/20232C103NA2601CNói Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
4607h00 16/11/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
4707h00 20/11/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang
4807h55 22/11/20232C103NA2601CNghe Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
4909h50 22/11/20232C103NA2601CNói Tiếng Trung 2Đinh Thị Thanh Bình
5007h00 23/11/20233C103NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 3Hồ Thị Thu Trang