SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 17/01/20243C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
207h00 24/01/20243C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
307h00 31/01/20243C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
407h00 28/02/20243C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
507h00 06/03/20243C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
608h55 11/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
708h55 18/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
808h55 25/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
907h00 03/04/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1007h55 06/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
1107h00 10/04/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1207h55 13/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
1307h00 17/04/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1407h55 20/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
1507h00 24/04/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1607h55 27/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
1707h00 01/05/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1807h55 04/05/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
1907h00 08/05/20242C103NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
2007h55 11/05/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu