SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 02/03/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
208h55 02/03/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
308h55 03/03/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
407h00 09/03/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
508h55 09/03/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
608h55 10/03/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
707h00 16/03/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
808h55 16/03/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
908h55 17/03/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
1007h00 23/03/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
1108h55 23/03/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
1208h55 24/03/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
1307h00 30/03/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
1408h55 30/03/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
1508h55 31/03/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
1607h00 06/04/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
1708h55 06/04/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
1808h55 07/04/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
1907h00 08/04/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
2007h00 13/04/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
2108h55 13/04/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
2208h55 14/04/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
2307h00 15/04/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
2407h00 20/04/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
2508h55 20/04/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
2608h55 21/04/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
2707h00 22/04/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
2807h00 27/04/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
2908h55 27/04/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
3008h55 28/04/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
3107h00 29/04/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
3207h00 04/05/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
3308h55 04/05/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
3408h55 05/05/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
3507h00 06/05/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
3607h00 11/05/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
3708h55 11/05/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
3808h55 12/05/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
3907h00 18/05/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
4008h55 18/05/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
4108h55 19/05/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
4207h00 25/05/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
4308h55 25/05/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
4408h55 26/05/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
4507h00 01/06/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
4608h55 01/06/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
4708h55 02/06/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu
4807h00 08/06/20202C104CT21Lý Thuyết Đồ ThịĐặng Quang Huy
4908h55 08/06/20203C104CT21Trí Tuệ Nhân TạoNgô Trường Giang
5008h55 09/06/20203C104CT21Quản Lý Dự Án CnttĐỗ Văn Chiểu