SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 15/08/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu ChứcNguyễn Xuân Quang (2t)
208h55 15/08/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức ThuậnNguyễn Xuân Quang (3t)
307h55 16/08/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuNguyễn Mạnh Chính (4t)
Nguyễn Tuấn Hùng (4t)
Nguyễn Văn Lương (4t)
Lưu Thanh Hoàng (4t)
408h55 17/08/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức ThuậnNguyễn Xuân Quang (3t)
507h00 22/08/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu ChứcTrần Khang Minh (1t)
608h55 22/08/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
707h55 23/08/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
808h55 24/08/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
907h00 29/08/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu ChứcVũ Minh Quân (2t)
1008h55 29/08/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức ThuậnVũ Minh Quân (3t)
1107h55 30/08/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
1208h55 31/08/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
1307h00 05/09/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu ChứcHoàng Sơn Tùng (1t)
1408h55 05/09/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
1507h55 06/09/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
Phạm Nhật Hoàng (4t)
1608h55 07/09/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
1707h00 12/09/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu ChứcCao Thành Minh (2t)
Hoàng Sơn Tùng (1t)
1808h55 12/09/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức ThuậnHoàng Sơn Tùng (3t)
1907h55 13/09/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
2008h55 14/09/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
2107h00 19/09/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
2208h55 19/09/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
2307h55 20/09/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
2407h00 26/09/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu ChứcTrương Đăng Khoa (1t)
Trần Khang Minh (1t)
Nguyễn Xuân Quang (1t)
Vũ Minh Quân (1t)
Hoàng Mạnh Tiến (1t)
Lê Phi Trọng (1t)
Hoàng Sơn Tùng (1t)
2508h55 26/09/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức ThuậnHoàng Mạnh Tiến (3t)
2607h55 27/09/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn Chiểu
2707h00 03/10/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
2808h55 03/10/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
2907h55 04/10/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
3007h00 10/10/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
3108h55 10/10/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
3207h55 11/10/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuNguyễn Mạnh Chính (4t)
Bùi Công Duy (4t)
Nguyễn Văn Lương (4t)
Lê Duy Quang (4t)
Nguyễn Đình Quyết (4t)
Vũ Quốc Anh (4t)
3307h00 17/10/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
3408h55 17/10/20223C104DC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu ĐiệnPhạm Đức Thuận
3507h55 18/10/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn Chiểu
3607h00 24/10/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
3708h55 24/10/20223C104DC23-DC24An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
3807h55 25/10/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
Phạm Thị Ngọc Anh (4t)
Nguyễn Mạnh Chính (4t)
Bùi Công Duy (4t)
Phạm Nhật Hoàng (4t)
Nguyễn Văn Lương (4t)
Lê Duy Quang (4t)
Nguyễn Đình Quyết (4t)
3907h00 31/10/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
4008h55 31/10/20223C104DC23-DC24An Toàn ĐiệnĐỗ Anh DũngCao Thành Minh (3t)
4107h55 01/11/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
Phạm Thị Ngọc Anh (4t)
Nguyễn Mạnh Chính (4t)
Bùi Công Duy (4t)
Phạm Nhật Hoàng (4t)
Nguyễn Văn Lương (4t)
Lê Duy Quang (4t)
Lương Thị Thủy (4t)
4207h00 07/11/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu ChứcHoàng Mạnh Tiến (2t)
4308h55 07/11/20223C104DC23-DC24An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
4407h55 08/11/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
Phạm Thị Ngọc Anh (4t)
Bùi Công Duy (4t)
Vũ Huy Hoàng (4t)
Phạm Nhật Hoàng (4t)
Lưu Thanh Hoàng (4t)
Nguyễn Văn Lương (4t)
Vũ Hoài Nam (4t)
Nguyễn Đình Quyết (4t)
Lương Thị Thủy (4t)
4507h00 14/11/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
4608h55 14/11/20223C104DC23-DC24An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
4707h55 15/11/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuVũ Quốc Anh (4t)
Phạm Thị Ngọc Anh (4t)
Phạm Nhật Hoàng (4t)
Lưu Thanh Hoàng (4t)
Nguyễn Văn Lương (4t)
Vũ Hoài Nam (4t)
Lê Duy Quang (4t)
Nguyễn Đình Quyết (4t)
Lương Thị Thủy (4t)
4807h00 21/11/20222C104DC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm BiếnĐoàn Hữu Chức
4908h55 21/11/20223C104DC23-DC24An Toàn ĐiệnĐỗ Anh Dũng
5007h55 22/11/20224C104CT23Kiến Trúc Hướng Dv Và Phần Mềm Dưới Dạng DvĐỗ Văn ChiểuNguyễn Văn Lương (4t)
Phạm Nhật Hoàng (4t)
Vũ Quốc Anh (4t)
Phạm Thị Ngọc Anh (4t)
Nguyễn Mạnh Chính (4t)
Bùi Công Duy (4t)
Lưu Thanh Hoàng (4t)
Nguyễn Tuấn Hùng (4t)
Vũ Hoài Nam (4t)
Lê Duy Quang (4t)
Nguyễn Đình Quyết (4t)
Lương Thị Thủy (4t)