SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h55 15/08/20234C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
209h50 16/08/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
313h55 18/08/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
413h55 22/08/20234C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
509h50 23/08/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
613h55 25/08/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
713h55 29/08/20234C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
809h50 30/08/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
913h55 01/09/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
1013h55 05/09/20234C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
1109h50 06/09/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1213h55 08/09/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
1313h55 12/09/20234C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
1409h50 13/09/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1513h55 15/09/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
1613h55 19/09/20232C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
1715h50 19/09/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
1809h50 20/09/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
1913h55 22/09/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
2013h55 26/09/20232C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
2115h50 26/09/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
2209h50 27/09/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
2313h55 29/09/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
2413h55 03/10/20232C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
2515h50 03/10/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
2609h50 04/10/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
2713h55 06/10/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
2813h55 10/10/20232C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
2915h50 10/10/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
3009h50 11/10/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
3113h55 13/10/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
3213h55 17/10/20232C104MT2501Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển KhốiĐặng Chinh Hải
3315h50 17/10/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
3409h50 18/10/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
3513h55 20/10/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
3609h50 25/10/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
3713h00 27/10/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
3814h55 27/10/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
3909h50 01/11/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
4013h00 03/11/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
4114h55 03/11/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
4209h50 08/11/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
4313h00 10/11/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
4414h55 10/11/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
4509h50 15/11/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
4613h00 17/11/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
4714h55 17/11/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải
4809h50 22/11/20232C104NA26A-HĐọc Tiếng Anh 2Bùi Thị Mai Anh
4913h00 24/11/20232C104MT2501Đồ Án Truyền Nhiệt Và Truyền KhốiĐặng Chinh Hải
5014h55 24/11/20233C104MT2501Hóa Học Môi TrườngĐặng Chinh Hải