SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 15/01/20243C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
207h00 17/01/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
308h55 17/01/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
408h55 22/01/20243C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
507h00 24/01/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
608h55 24/01/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
708h55 29/01/20243C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
807h00 31/01/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
908h55 31/01/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
1007h00 20/02/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
1107h00 21/02/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
1207h00 28/02/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
1307h00 06/03/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
1407h00 12/03/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
1507h00 13/03/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
1607h00 19/03/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
1707h00 20/03/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
1807h00 26/03/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
1907h00 27/03/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
2009h50 01/04/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
2107h00 02/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
2207h00 03/04/20243B201DC2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
2309h50 03/04/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
2413h55 03/04/20243C101NA2601AVăn Học Anh - MỹNguyễn Thị Thu Huyền
2509h50 08/04/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
2607h00 09/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
2709h50 10/04/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
2809h50 15/04/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
2907h00 16/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
3009h50 17/04/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
3109h50 22/04/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
3207h00 23/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
3309h50 24/04/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
3409h50 29/04/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
3507h00 30/04/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
3609h50 01/05/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
3709h50 06/05/20242C103NA27A-HViết Tiếng Anh 2Nguyễn Thị Thu Hương
3807h00 07/05/20242C204MT2501Kiểm Toán Môi TrườngNguyễn T Mai Linh
3907h00 08/05/20244C204MT2501Kiểm Soát Ô Nhiễm Không KhíNguyễn T Mai Linh
4009h50 08/05/20242C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương