SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 21/08/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânTrần Duy Anh (2t)
Mạc Thị Hồng Anh (2t)
Đinh Kim Cúc (2t)
Phạm Đức Hiếu (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
208h55 22/08/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
309h50 23/08/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Đinh Kim Cúc (2t)
Bùi Ngọc Hà (2t)
407h00 28/08/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânBùi Ngọc Hà (2t)
Phạm Đức Hiếu (2t)
Đan Quốc Huy (2t)
Trịnh Hồng Nhung (2t)
508h55 29/08/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
609h50 30/08/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
707h00 04/09/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânTrần Duy Anh (2t)
Phạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
808h55 05/09/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
909h50 06/09/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Lương Thị Thảo (2t)
Lê Anh Trung (2t)
Đào Thị Mai Uyên (2t)
1007h00 11/09/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân
1108h55 12/09/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
1209h50 13/09/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân
1307h00 18/09/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânTrần Duy Anh (2t)
Trần Thị Lan Anh (2t)
Đan Quốc Huy (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Đồng Minh Thái (2t)
Lê Thị Thảo (1t)
Lê Anh Trung (2t)
Phạm Đức Hiếu (1t)
1408h55 19/09/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
1509h50 20/09/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
1607h00 25/09/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Trần Duy Anh (2t)
Trần Thị Lan Anh (2t)
Đan Quốc Huy (1t)
Đỗ Thị Thùy Nhi (2t)
Nguyễn Thế Việt (2t)
1708h55 26/09/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
1809h50 27/09/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânNguyễn Văn Nam (2t)
1907h00 02/10/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânNguyễn Văn Nam (2t)
Phạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Thế Việt (2t)
Đỗ Thị Ánh (2t)
2008h55 03/10/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan HươngPhạm Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Nam (3t)
Lương Thị Thảo (3t)
Đào Thị Mai Uyên (3t)
2109h50 04/10/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
2207h00 09/10/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Đan Quốc Huy (2t)
2308h55 10/10/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
2409h50 11/10/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân
2507h00 16/10/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânTrần Duy Anh (1t)
Mạc Thị Hồng Anh (2t)
Trần Thị Lan Anh (2t)
Đan Quốc Huy (1t)
Phạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Hải Phượng (1t)
Đồng Minh Thái (1t)
Lê Anh Trung (1t)
Phạm Văn Vũ (1t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Lương Thị Thảo (2t)
Đào Thị Mai Uyên (2t)
2608h55 17/10/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
2709h50 18/10/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Trịnh Hồng Nhung (2t)
2807h00 23/10/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Đan Quốc Huy (2t)
Lương Thị Thảo (2t)
Đào Thị Mai Uyên (2t)
Phạm Văn Vũ (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
2908h55 24/10/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
3009h50 25/10/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
3107h00 30/10/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânĐào Thị Mai Uyên (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Phạm Đức Hiếu (2t)
3208h55 31/10/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan HươngĐào Thị Mai Uyên (3t)
Nguyễn Thế Việt (3t)
3309h50 01/11/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Đào Thị Mai Uyên (2t)
3407h00 06/11/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân
3508h55 07/11/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
3609h50 08/11/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị VânPhạm Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Nam (2t)
Đào Thị Mai Uyên (2t)
3707h00 13/11/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân
3808h55 14/11/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
3909h50 15/11/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân
4007h00 20/11/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân
4108h55 21/11/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
4209h50 22/11/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân
4307h00 27/11/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân
4408h55 28/11/20193C201NA2001Dịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
4509h50 29/11/20192C201NA20A-NA20NDịch Viết 3Đặng Thị Vân