SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h50 14/09/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị VânDương Thị Thu Yến (2t)
Nguyễn Tiến Tài (2t)
Ngô Thị Hương (2t)
207h00 15/09/20203C201NA2101ADịch Nghe 3Đào Thị Lan Hương
308h55 16/09/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị VânDương Thị Thu Yến (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Ngô Thị Hương (3t)
413h00 18/09/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị ThuPhan Thanh Hiền (4t)
Nguyễn Đức Khoa (4t)
Nguyễn Thị Kiều (4t)
Nguyễn Thùy Linh (4t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (4t)
Nguyễn Thị Ninh (4t)
Đỗ Đức Trọng (4t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (4t)
Nguyễn Thị Hải Yến (4t)
509h50 21/09/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
608h55 23/09/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
713h00 25/09/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
809h50 28/09/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
908h55 30/09/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
1013h00 02/10/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
1109h50 05/10/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
1208h55 07/10/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
1313h00 09/10/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
1409h50 12/10/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
1508h55 14/10/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
1613h00 16/10/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
1709h50 19/10/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
1808h55 21/10/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
1913h00 23/10/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
2009h50 26/10/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
2108h55 28/10/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
2213h00 30/10/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
2309h50 02/11/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
2408h55 04/11/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
2508h55 05/11/20203C201NA2101NDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2613h00 06/11/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
2709h50 09/11/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
2808h55 11/11/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
2908h55 12/11/20203C201NA2101NDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3013h00 13/11/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
3109h50 16/11/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
3208h55 18/11/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
3308h55 19/11/20203C201NA2101NDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3413h00 20/11/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
3509h50 23/11/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
3608h55 25/11/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
3708h55 26/11/20203C201NA2101NDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3813h00 27/11/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
3909h50 30/11/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
4008h55 02/12/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
4108h55 03/12/20203C201NA2101NDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
4213h00 04/12/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
4309h50 07/12/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
4408h55 09/12/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
4508h55 10/12/20203C201NA2101NDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
4613h00 11/12/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu
4709h50 14/12/20202C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
4808h55 16/12/20203C201NA21Dịch Viết 3Đặng Thị Vân
4908h55 17/12/20203C201NA2101NDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
5013h00 18/12/20204C201NA2201TLý Thuyết Tài Chính Và Tiền TệCao Thị Thu