SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 02/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Phạm Thị Tâm Thư (2t)
208h55 04/03/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngBùi Thị Hải Yến (3t)
307h00 06/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
407h00 06/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Nguyễn Văn Hải (2t)
508h55 08/04/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngBùi Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
607h00 10/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
707h00 13/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
808h55 15/04/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Thảo Vân (1t)
Nguyễn Việt Hằng (2t)
Lê Quang Minh (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Phạm Thị Thanh Phương (2t)
907h00 17/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Ngọc Diệu (3t)
Ngô Đức Thuận (3t)
Nguyễn Duy Hưng (1t)
Nguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Bùi Thị Hải Yến (2t)
1007h00 20/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
1108h55 22/04/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngBùi Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
1207h00 24/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
1307h00 27/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
1408h55 29/04/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
1507h00 01/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
1607h00 04/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t)
Phạm Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
1708h55 06/05/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Văn Hải (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
1807h00 08/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Nguyễn Văn Hải (2t)
1907h00 11/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Phạm Thị Phương Thảo (2t)
Bùi Thị Hải Yến (1t)
Vũ Thị Mai (1t)
2008h55 13/05/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Văn Hải (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Cao Thị Thanh Huyền (1t)
Lê Minh Khánh (1t)
2107h00 15/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
2207h00 18/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
2308h55 20/05/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Văn Hải (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Đỗ Thị Thùy Nhi (2t)
Bùi Thế Nam (1t)
Hoàng Trọng Hiếu (1t)
Nguyễn Anh Tiệp (1t)
Nguyễn Hoàng Sơn (1t)
Phạm Thị Phương Thảo (1t)
2407h00 22/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
2507h00 25/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Nguyệt (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Phạm Thị Phương Thảo (2t)
Bùi Thị Hải Yến (2t)
2608h55 27/05/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (1t)
2707h00 29/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
2807h00 01/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Nguyễn Văn Hải (2t)
2908h55 03/06/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Văn Hải (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
Trần Quang Hưng (1t)
3007h00 05/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
3107h00 08/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ LinhNguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
3208h55 08/06/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương ThuNguyễn Văn Hải (3t)
3308h55 10/06/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Văn Hải (3t)
Trần Quang Hưng (3t)
3407h00 12/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3507h00 15/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ LinhCao Thị Thanh Huyền (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Nguyễn Văn Hải (2t)
Bùi Thị Hải Yến (2t)
3608h55 15/06/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương ThuNguyễn Văn Hải (3t)
3708h55 17/06/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Văn Hải (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
3807h00 19/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3907h00 22/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ LinhNguyễn Văn Hải (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Phạm Thị Phương Thảo (2t)
Bùi Thị Hải Yến (2t)
Vũ Thị Mai (1t)
4008h55 22/06/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương ThuNguyễn Văn Hải (3t)
4108h55 24/06/20205C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu HươngLê Minh Khánh (2t)
Đỗ Thị Thùy Nhi (2t)
Bùi Hải Ninh (2t)
Nguyễn Văn Hải (5t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (5t)
4207h00 26/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4307h00 29/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4408h55 29/06/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương ThuNguyễn Văn Hải (3t)
4508h55 01/07/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu Hương
4607h00 03/07/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4707h00 06/07/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4808h55 06/07/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
4908h55 08/07/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu Hương
5007h00 10/07/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh