SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 02/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Phạm Thị Tâm Thư (2t)
208h55 02/03/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
307h00 06/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
407h00 09/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
508h55 09/03/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
607h00 13/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
707h00 16/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
808h55 16/03/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
907h00 20/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
1007h00 23/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
1108h55 23/03/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
1207h00 27/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
1307h00 30/03/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
1408h55 30/03/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
1507h00 03/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
1607h00 06/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
1708h55 06/04/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
1807h00 10/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
1907h00 13/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
2008h55 13/04/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
2107h00 17/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
2207h00 20/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
2308h55 20/04/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
2407h00 24/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
2507h00 27/04/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
2608h55 27/04/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
2707h00 01/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
2807h00 04/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
2908h55 04/05/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
3007h00 08/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Phạm Thị Hoàng Điệp
3107h00 11/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3208h55 11/05/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
3308h55 13/05/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu Hương
3407h00 15/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3507h00 18/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3608h55 18/05/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
3708h55 20/05/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu Hương
3807h00 22/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
3907h00 25/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4008h55 25/05/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
4108h55 27/05/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu Hương
4207h00 29/05/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4307h00 01/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4408h55 01/06/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
4508h55 03/06/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu Hương
4607h00 05/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4707h00 08/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh
4808h55 08/06/20203C201NA23Viết 2Nguyễn Thị Phương Thu
4908h55 10/06/20203C201NA23Nghe 2Nguyễn Thị Thu Hương
5007h00 12/06/20202C201NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2Đinh Thị Mỹ Linh