SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 14/09/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
207h00 15/09/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
308h55 16/09/20203C202NA22Nói 5Phạm Thị Thúy
408h55 18/09/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
507h00 21/09/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
607h00 22/09/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
708h55 25/09/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
807h00 28/09/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
907h00 29/09/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
1008h55 02/10/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
1107h00 05/10/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
1207h00 06/10/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
1308h55 09/10/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
1407h00 12/10/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
1507h00 13/10/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
1608h55 16/10/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
1707h00 19/10/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
1807h00 20/10/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
1908h55 23/10/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
2007h00 26/10/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
2107h00 27/10/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
2208h55 30/10/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
2307h00 02/11/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
2407h00 03/11/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
2507h00 05/11/20202C202NA2101NCơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh Hương
2608h55 06/11/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
2707h00 09/11/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
2807h00 10/11/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
2907h00 12/11/20202C202NA2101NCơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh Hương
3008h55 13/11/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
3107h00 16/11/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
3207h00 17/11/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
3307h00 19/11/20202C202NA2101NCơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh Hương
3408h55 20/11/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
3507h00 23/11/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
3607h00 24/11/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
3707h00 26/11/20202C202NA2101NCơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh Hương
3808h55 27/11/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
3907h00 30/11/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
4007h00 01/12/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
4107h00 03/12/20202C202NA2101NCơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh Hương
4208h55 04/12/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
4307h00 07/12/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
4407h00 08/12/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
4507h00 10/12/20202C202NA2101NCơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh Hương
4608h55 11/12/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân
4707h00 14/12/20203C202NA22Đọc 5Bùi Thị Mai Anh
4807h00 15/12/20203C202NA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 3Phạm Thị Hoàng Điệp
4907h00 17/12/20202C202NA2101NCơ Sở Văn Hóa Việt NamVũ Thị Thanh Hương
5008h55 18/12/20203C202NA22A-TDịch Nghe 1Đặng Thị Vân